Google Analytics

Innlogging

For å få tilgang, må du først legges til i systemet. Send din google-tilknyttede epostadresse (gmail eller den eposten du bruker til å logge på Google) til webred@uib.no

Pålogging: www.google.com/analytics

Begrepsforklaring

Google Analytics (GA) benytter seg av mange spesielle begrep, og for å best kunne bruke dette programmet er det viktig å vite hva de forskjellige begrepene innebærer. 
 

Økt
En økt er den perioden brukeren er inne på et bestemt nettsted. Økten avslutten enten ved at webleseren lukkes, brukeren går ut fra nettsiden eller at brukeren er inaktiv i 30 minutter. Hvis en bruker er inne på en side og deretter blir inaktiv på den siden i 30 minutter før den fortsetter videre på nettsiden blir dette beregnet som en ny økt. Dette betyr også at brukere som forlater nettsiden men som kommer tilbake i løpet av 30 minutter blir regnet under en økt.
 

Besøk
Dette er antall enkeltøkter som besøkende har startet på nettsiden.
 

Inngang
En inngang er når en bruker kommer utenfra og inn på nettstedet, altså at brukeren sin forrige side var en ekstern side og ikke en side på f.eks uib.no. Når en ser på innganger på en spesifikk side, viser den hvor mange ganger den spesifikke siden var inngangen til nettstedet. Eksempel hvis noen lenker en artikkel til en annen, så vil denne personen sin inngangsside til nettstedet være den aktuelle siden som ble linket til han. Hvis en ser på innganger til hele nettsiden vil den alltid tilsvare antall besøk. Derfor er det mer interessant å se på spesifikke sider. Sider med høy inngangsprosent er ofte forsiden (det er ofte den første siden folk kommer til), men også andre sider på nettstedet som blir delt andre steder, for eksempel artikler som blir delt gjennom Facebook og som folk søker etter på Google.
 

Fluktfrekvens
Dette er antall besøkende som kommer inn på nettsiden og forlater siden istedenfor å fortsette å se på andre sider inne på nettstedet. Det vil si at de forlot nettsiden fra inngangssiden de kom inn på. Høy fluktfrekvens betyr at besøkende ikke går videre inn på nettsiden og at inngangssidene ikke er relevante for brukerne eller at de ikke finner noe som «lokker» dem videre når de kommer inn på en side.  

Fluktfrekvens for en spesifikk side er antall personer som kom direkte inn på den siden og forlot siden uten å traversere videre på nettsiden, delt på antall personer som kom inn direkte på den siden. Altså ikke delt på alle besøkende på den spesifikke siden.

I motsetning blir fluktfrekvensen for en hel nettside beregnet ut i fra antall besøkende som bare er inne på en side, delt på det totale antall besøkende på nettsiden.
 

Utgang
Denne viser hvor mange av brukerne som har vært innom flere sider på nettsiden som går ut fra den spesifikke siden. Dette er altså ikke det samme som fluktfrekvens. En vanlig utgangsside er for eksempel en betalingsbekreftelsesside på en nettbutikk. Det kan være forvirrende når en viser data fra en spesifikk side at inngang og utgang ikke er direkte knyttet mot hverandre, men det er dessverre disse ordene de bruker i GA.
 

Unike brukere
Dette er alle besøkende om er inne på nettsiden på en daglig basis. Det vil si at hvis en person besøker siden 3 ganger i løpet av dagen blir dette regnet som 3 besøk, men 1 unik bruker. Dette er selvfølgelig basert på maskinen en bruker benytter seg av, og selv om samme bruker er innom nettsiden fra to forskjellige maskiner blir dette regnet som to unike brukere. Samme gjelder hvis flere forskjellige personer besøker nettsiden fra samme datamaskin, dette blir da regnet som en unik bruker.
 

Sidevisninger
Sidevisninger er antall totale visninger av siden. Dette gjelder visninger hvor det er samme bruker som er innom siden flere ganger i en økt, og også hvis en bruker oppdaterer siden. Hvis en bruker går inn på forsiden, og deretter videre til aktuelt og dermed tilbake til forsiden får forsiden 2 sidevisninger mens aktuelt får en.
 

Unike sidevisninger
Denne skiller seg fra sidevisninger på at den legger sammen antall sidevisninger til en side i en økt. Hvis en bruker går fra forsiden til aktueltsiden til en artikkel og deretter tilbake til aktueltsiden og deretter forsiden, blir dette regnet som 5 sidevisninger totalt, mens det blir regnet som 3 unike sidevisninger.
 

Nye besøkende:
Dette er personer som ikke tidligere har vært innom siden.
 

Tid på side
Dette er hvor lenge en person var inne på en bestemt side. En viktig del å vite angående tid på side er at den ikke beregner med hvor lenge de personene som forlater siden var inne. Eneste måten GA klarer å regne ut tid på en side er hvis brukeren faktisk går videre til en annen side på nettstedet. Derfor vil tid på side kanskje ha et skjevt nummer hvis siden har høy utgangsprosent eller fluktfrekvens. 

Lage oversiktspanel (dashboard)

Google Analytics har en grei funksjon som heter oversiktspanel, der brukerne kan lage egendefinerte "startsider" hvor man kjapt kan gå inn og få den viktigste informasjonen på en enkel måte. 

Denne guiden vil vise dere hvordan dere selv enkelt kan sette opp et slikt oversiktspanel for deres område. Vi har laget en standardmal som tar for seg noen av de viktigste funksjonene, og denne kan enkelt kopieres og endres til å vise informasjon fra ønsket område. 

For å lage et oversiktspanel så man ha tilgang til kontoen med en egen privat googlekonto. Send mail til webred@uib.no for å få tilgang med privat googlekonto. 

 

Velge profil

Når man er logget inn har man muligheten til å velge hvilken profil man ønsker å gå inn på. 

velgeprofil.png

>uib.no< Gir deg data fra ALLE brukerne som er innom uib.no
>uib.no kun UIB IP< Viser data fra brukere som er tilkoblet uib-nettet. I stor grad interne brukere. 
>uib.no uten UIB IP< Viser data fra brukere som IKKE er tilkoblet uib-nettet. I stor grad eksterne brukere. 

Når man lager disse oversiktspanelene så anbefaler vi at man ikke bruker noen av de andre profilene enn de som er listet opp over. Det er fordi de andre profilene i mange tilfeller gir mangelfull informasjon. Selv om området ditt har en egen profil så anbefaler vi å bruke en av de tre samleprofilene som er listet over. 

Du må lage oversiktspaneler på hver av profilene. I dette eksempelet velger vi å lage et panel på >uib.no<. 

Når du har valgt hvilken profil du vil inn på vil du møte et bilde som er lignende dette. Og da skal man velge oversiktspaneler/dashboards til venstre på siden. 

førstesiden.png

Her har du muligheten til å se de delte panelene, som er de panelene som webseksjonen har opprettet og dine private paneler. For å opprette et nytt panel trykker du på +Nytt panel. 

nyttpanel.png

Når du har trykket på +Nytt panel får du opp et vindu med flere valg som heter "Opprett et oversiktspanel". Her du muligheten til å lage et egendefinert panel fra bunnen av ved å velge "Tomt lerret", bygge videre på standardpanel fra Google ved å velge "Begynner-oversiktspanel" eller du kan velge å importere et panel fra galleriet. I dette tilfellet må du trykke på "Importer fra galleri" for å få tilgang til standardmalen som webseksjonen har laget. 

importer_fra_gelleri.png 

Når du har gjort dette kommer du inn til galleriet hvor det finnes tusenvis av delte oversiktspaneler. For å finne panelet som webseksjonen har laget må du i søkeboksen skrive inn "områder". 

søkområder.png

Ved å søke etter områder finner man panelet som heter "Områdeoversikter sammendrag". Dette er oversiktspanelet som er laget av webseksjonen. For å kunne bruke dette panelet må du trykke på Importer. 

resultatsøkområder.png

I det neste vinduet kan du skrive inn navn på panelet, eks Institutt for biologi og igjen velge hvilken profil man ønsker å hente dataene fra. 

velgedata.png

Når du har spesifisert navn og hvilken profil man ønsker å hente dataene fra så trykker du på opprett og du vil da få tilgang til ditt nyopprettede oversiktspanel. Du vil se med en gang at oversiktspanelet er fylt med data fra utdanningsområdet. Det er fordi dette er brukt som eksempeldata i panelet. 

eksempelpanel.png

Disse boksene må du selv endre litt på for at den skal vise data fra ditt område.

Måten du gjør det på er å holde musepekeren over en av boksene og du vil da få muligheten til å kunne endre hvilket område denne henter informasjon fra. For å endre informasjonen i boksen trykker du på blyanten, mens hvis du ønsker å fjerne boksen så trykker du på krysset. 

endre_info.png

Hvis du trykker på blyanten får du opp et slikt vindu. 

endreområde.png

Det viktigste i dette tilfellet er å endre området. Resten kan stå som det står, eventuelt så kan man endre tittelen på boksen, f.eks for å fjerne "utdanningsområdet". 

Når man skal endre området så legger man inn det som kommer etter uib.no for sitt område. Eksempel hvis man vil legge inn at modulen skal hente informasjon fra Humanistisk fakultet så skriver man inn /hf, eller hvis man ønsker at systemet skal hente informasjon fra den engelske forskergruppen Bergen Abdominal Imaging Research Group så skriver man inn /en/rg/abdimaging. Hvis man vil hente informasjon fra en engelsk side så må man huske /en/, mens på de norske sidene tar man ikke med /nb/. 

De andre feltene trenger man ikke å endre. 

 

Må endre på alle modulene

Det er viktig å vite at steget med å endre området må gjøres på alle boksene/modulene i oversiktspanelet. Ellers vil de vise eksempeldata fra utdanningsområdet. 

 

Legge til geokart

Av en eller annen grunn har geokartet blitt fjernet fra oversiktspanelet. For mange er dette en kjekk oversikt over hvor brukerne kommer fra. Denne funksjonen kan enkelt legges til oversiktpanelet. Trykk på "Legg til modul" øverst på venstre side i oversiktspanelet. 

Legg_til_modul.png

Nå får du opp et vindu som gir deg muligheten til å legge til en ny modul. Du velger da funksjonen "Geokart" og dermed vil du få muligheten til å bestemme hvilken verdi Geokartet skal basere seg på. 

velg_geokart.png

Under legg inn valgt verdi så beholder du "Land/terrirorium", men velger å legge til en beregning. Her får du opp en søkeboks hvor du skriver inn "brukere". Da vil du få opp informasjon om hvor brukerne som besøker området ditt kommer fra. Under velg et område så kan du bestemme region, i det fleste tilfeller er det mest spennende å ha verden som valg. 

velg_brukere.png

Under dette igjen må du legge til et filter for å gjøre det slik at informasjonen som blir hentet ut blir hentet spesifikt fra ditt område. Trykk på "legg til filter" og du får opp fire felt. 

legg_til_filter1.png

 

Dette er den delen som du har endret i de andre modulene. Den første rullegardinen lar du stå på "bare vis", på legg til en dimensjon så søker du etter "side" og scroller deg ned og velger den dimensjonen. Den neste rulegardinen endrer du til "begynner med" og tilslutt så skriver du inn området ditt eks /hf eller /en/bio. Da vil du få opp et kart over hvilket land brukerne dine kommer fra. 

velg_filter.png

Link til rapport eller nettadresse kan stå tom. 

Alle modulene kan enkelt flyttes på ved hjelp av "drag and drop". Du holder inne musepekeren og flytter modulen der du ønsker å ha den. 

Oppgaver til kurs

Den beste måten å lære seg Google Analytics på er rett og slett og prøve seg litt frem. Derfor har vi laget noen oppgaver som vi bruker på kursene

  1. Hva er de ti mest leste artiklene på ditt område?
  2. Finn 404-sider for ditt område
  3. Finne mest populære landingssider for ditt område og vurdere fluktfrekvens
  4. Finn ut hvilke andre land enn norge folk besøker området fra. 
  5. Finn ut på en valgfri artikkel hvilke mobiltyper folk som har lest artikkelen har brukt
  6. Finne ut om en side er mest populær blant eksterne eller interne. 
  7. Finne ut hvor folk går videre fra forsiden
  8. Er noen inne på ditt område akkurat nå?
  9. Sammenligne besøkstall for et område med en annen måned
  10. Hvilke eksterne kilder bidrar med mest trafikk til ditt område?