Hvordan skrive for web

Tittel - det viktigste først

Bruk gode titler som forteller noe om det du skriver om. En tittel bør være så kort som mulig, maks 35 tegn med mellomrom.
Om du skriver en nyhet eller en kalenderhendelse dukker saken opp i lister. Her er det spesielt nøye at den ikke tar for mye plass.
Den aller viktigste grunnen til å ha korte titler er å selge saken din til leseren, slik at man får lyst å klikke på den og lese mer.

Ingress

I ingressen oppsummerer du innholdet ditt på en kortfattelig måte. En tommelfingerregel på lengde her er maks 140 tegn. En ingress skal ikke inneholde lenker eller formattert tekst. Ingressen dukker opp i navigasjonssider og nyhetsarkiv, husk å tenk på hvordan den tar seg ut også uten for selve siden din.

Bilder og bildetekster

Når du velger å illustrere saken din med et bilde, bruk et relevant bilde som støtter opp under budskapet ditt. Bildeteksten kan gjerne gjenta hovedpoenget i teksten. Personer skal alltid navngis.

Flere tips til bruk av bilder og bildebehandling finner du i Profilmanualen.

Målgruppe

Tenker du over hvem du skriver for når skal publisere en sak på uib.no? Hva ønsker du å gi din leser med ditt innhold? Og hvordan gjøre budskapet ditt best mulig tilgjengelig? Dette kan være spørsmål det kan være lurt å stille seg innimellom.

Leseren din har kommet til din side med en oppgave han/hun vil løse: hvorfor er han/hun på denne siden og hva er han/hun på jakt etter i akkurat ditt innhold? Du forteller det som er nyttig så konkret som mulig. Husk at språket ditt er viktig. Vær profesjonell og konkret. Leseren din skummer teksten, vær god på mellomoverskrifter og punktlister der det er nyttig.

Responsivt design

Den nye løsningen er responsiv, det betyr at innholdet er tilgjengeliggjort for alle typer skjermer. Les gjerne eget innhold også på mobil og/eller nettbrett som en del av kvalitetssikringen.

Videre lesing

Det finnes mange gode sider som samler råd og tips for hvordan man skriver godt - og skriver godt for web. Se for eksempel på disse: