Innholdsliste

Verktøyslinje

Når man er innlogget finner man verktøyslinjen øverst på siden. Denne følger deg overalt så lenge du er innlogget og gir snarveier til forskjellige funksjoner. For øyblikket inneholder verktøylinjen fire menypunkter; Hjem (et bilde av et hus), Legg til innhold, Webdesk og Struktur.

verktoylinje.png

  • Hjem tar deg til forsiden på uib.no.
  • Legg til innhold er en hurtigmeny for enkelt å kunne legge til et innholdselement uansett hvor du befinner deg.
  • Webdesk tar deg tilbake til webdesken.
  • Struktur tar deg til siden hvor du kan redigere menyene til dine områder (områder hvor du er innholdsansvarlig).

For å legge til et innhold trenger du bare å holde musepekeren over "Legg til innhold". 

Innholdsliste

Hold musen over "Legg til innhold". Da kommer neste menyvalg opp. Her velger du "Innholdsliste".

Opprett innholdsliste

På Tittel skriver du inn overskriften du ønsker å benytte på innholdslisten din. Dette eksempelet vil inneholde forskjellige steg studentene bør gå igjennom før de reiser på utveksling. 

På Område velger du hvilket område som innholdslisten skal tilhøre. Skal du lage noe som kun gjelder for Det Juridiske Fakultet ville du valgt dette området. I dette eksempelet har vi valgt Utdanning. 

På Ingress skriver du en tekst som beskriver hva innholdslisten din gjør/inneholder. 

 

Legge til steg

Når du skal legge til steg kan du kun legge til artikler/infosider i tilknyttet innhold som allerede eksisterer. Husk derfor at du må opprette disse først om de ikke eksisterer fra før. Det kan du lese om her.

På stegtittel skriver du inn ønsket tittel på steget. I dette eksempelet ønsker vi å appelere til studenter som vurderer å reise på utveksling. Dette er som regel første fase når det kommer til selve utvekslingsprosessen. 

tilknyttet innhold søker du etter innholdet du ønsker å legge ved. Husk at tilknyttet innhold  må være opprettet. 

Alle stegene

Her har vi lagt til alle stegene vi ønsker å ha med. Vi har gitt dem stegtittel og tilknyttet innhold. 

For å legge til et nytt steg trykker du på legg til et nytt element. 

 

 

Publisering

Nederst på siden vil du finne et slags kontrollpanel. Her kan du blant annet bestemme om innholdslisten din skal være publisert. 

Når boksen for publisert er huket av, er innholdslisten publisert. 

MERK: Trykk på Lagre for å lagre endringene du har gjort. 

Ferdig innholdsliste

Slik kan en ferdig innholdsliste se ut. 

Stegene ligger som piler og peker videre til neste steg.