Lenker

Det finnes to typer av lenker på nett, relative og absolutte lenker.

En relativ lenke vil ikke ha med roten i url'en og ser for eksempel ut som dette: /form/organisering/webseksjonen. En slik lenke forholder seg til domenet du publiserer på, i dette tilfellet http://www.uib.no og vil alltid virke, også om domenet blir endret på i fremtiden. Vi anbefaler at alle interne lenker på uib.no legges inn som relative lenker.

En absolutt lenke er en lenke som tar med hele adressen det lenkes til, for eksempel slik: http://pagaweb.uib.no. En absolutt lenke er det eneste alternativet når man lenker ut av eget nettsted.

Viktig! Ved bruk av absolutte lenker, sørg for at du ikke legger til en s i http:// - du skal altså aldri bruke https:// i begynnelsen av lenken!


Spesielle regler for lenker i publiseringssystemet Drupal

Bruk av lenker i løpende tekst:

En relativ lenke begynner alltid på nivået etter roten av url'en - i dette tilfellet http://www.uib.no, altså feks /jur/30553/lærte-eu-rett-gjennom-studentkonkurranse.

NB! Dersom du skal lenke til en side på det engelske området innenfor det nye publieringssystemet, begynner du med /en/jur/...

Universell utforming
For best tilgjengelighet anbefaler vi at man alltid fyller ut feltet TITLE når man lager lenker i løpende tekst. Feltet er viktig for synshemmede som skal benytte nettstedet. Feltet bør oppgi informasjon om hva du lenker til.

Bruk av lenker i Relevante lenker-felt:
I feltet for relevante lenker følger du nesten samme oppskrift som over, men begynner aldri en relativ url med tegnet / (slash) . Ergo vil en slik lenke se slik ut jur/30553/lærte-eu-rett-gjennom-studentkonkurranse.

Norwegian