Nyhetsbrev om uib.no (nr. 1/2017)


 

Hei webfolk!

For å informere bedre om hva som skjer med videreutviklingen av uib.no, så starter vi nå å sende ut et nyhetsbrev etter hver oppdatering (torsdag i oddetallsuker). Her forteller vi litt om hva som er blitt gjort i oppdateringen, prioriteringer fremover og andre ting som er knyttet til uib.no

 

Et lite utvalg av ting som er nytt i denne oppdateringen:

 • På ‘Vitnesbyrd’ er personalia samlet i en boks med samme design som vanlige faktabokser. Det også lagt til mulighet for faktabokser, som har samme utseende og funksjon som faktabokser på nyheter, infosider og arrangement.

 • Det er lagt til en funksjon som gjør at når innhold fra uib.no deles på Twitter, så vil det automatisk være en forhåndsvisning av innholdet i stedet for bare en lenke.

 • Det er nå mulig å sette inn spesialtegn og LaTeX-kode i brødtekstfeltet.

 • Teksteditoren på uib.no har blitt utvidet slik at man kan skrive inn spesialtegn i alle tekstfelt som tillater formatering. I tillegg er det mulig å sette inn LaTeX-kode i brødtekstfeltet. Her kan man kopiere inn LaTex-kode fra andre steder eller bygge opp matematiske formler eller ligninger selv i editoren.


Se fullstendig oversikt over hva som er blitt gjort under "Release notes" i siste avsnitt.

 

Videreutvikling av uib.no

Frem mot sommeren er det bestemt i Utviklingsmøtet at det skal jobbes med integrering av CRISTin-data på enhetsnivå og bedre integrering av sosiale medier.

 • CRISTin-data på enhetsnivå
  Flere enheter har spurt om det er mulig å vise publikasjoner som er knyttet til for eksempel et institutt, på denne måten slipper man å manuelt vedlikeholde en publikasjonsliste. CRISTin jobber med en ny API som er avgjørende for fremdriften av tjenesten på uib.no. Vi starter kartleggingsarbeidet denne uken.

 • Sosiale medier på uib.no
  Det er meldt inn ønsker om visning av diverse feeds på områdeforsider og på artikler (for eksempel Twitter og Instagram). Vi undersøker hvilke funksjoner som er tilgjengelige/mulige og starter kartleggingen denne uken.

 

Lenker:

Brukerveiledning for publisering på uib.no
Meld deg på semesterets siste kurs i publiseringsløsningen (16.06.17)

 

Release notes:

 • Rettet feil som gjorde at "Kurs" fremstod som "Emne" i kalenderoppføringer

 • Rettet feil som gjorde at billedtekst ble vist under og ikke til høyre for bildet

 • Rettet feil som gjorde at brukere var i stand til å slette filer som var i bruk

 • Lagt til mulighet for å sette inn spesialtegn i brødtekstfeltet

 • Lagt til mulighet for faktaboks på sider for vitnesbyrd

 • Lagt til lenke til jobbnorge.no når RSS-strømmen deres ikke svarer tidsnok

 • Lagt til modul for metadata

 • Gjort feltet "Opphavsrett" obligatorisk ved opplasting av bilder

 • Forbedret datovisningen i søkeresultater

 • Fjernet uønskede faner og felt fra dialogboksen for billedegenskaper

 • Designjustert sidespalten på sider for vitnesbyrd

 • Justert skriftstørrelsen på mobil

 • Endret hjelpetekster

Se oversikt over alle tidligere release notes