Nyhetsbrev om uib.no (nr. 3/2017)


 

Hei webfolk!

I denne oppdateringen av w3 har vi blant annet fått på plass visning av data fra et nytt timeplansystem på UiB, samt gjort noen endringer og rettinger i bildemodulen i systemet.

Et utvalg av ting som er nytt i denne oppdateringen

 • Vi har i hovedsak fokusert på integrering av data fra et nytt timeplansystem som skal legge til rette for effektivisering for arbeidsprosesser innen eksamens- og timeplanlegging, og bidra til effektiv romutnyttelse i undervisnings- og eksamensaktiviteter. Denne informasjonen vil vise direkte på emnesider på uib.no, samt på oversikten over eksamenslokaler på uib.no (dette vil vises fra og med høstsemesteret).

 • Vi har også jobbet med bildemodulen på uib.no. Vi har blant annet fjernet funksjonen “erstatt fil” på alle bildefelt. Årsaken er at når man erstatter et bilde, vil dette få konsekvenser for alle som har brukt bildet på uib.no. Bilder må fra nå av slettes og lastes opp på nytt på vanlig måte. Dersom det dukker opp et tilfelle hvor et bilde må erstattes overalt, kan dette meldes inn til “Webredaktørene” i Issuetracker. Vi har også lagt til nytt felt for billedtekst for mindre bilde, samt for bilder på vitnesbyrd.

Sosiale medier

Bedre integrering av sosiale medier på områdesider er prioritert i vår. Neste uke setter vi i gang arbeidet med å finne ut hvordan Twitter kan fungere på områdesidene til for eksempel forskningsgrupper. Vi håper at dette er noe som kan bli tilgjengelig i løpet av de neste månedene.

Ukens tips!

Gode råd for ansatte som bruker sosiale medier.

Lenker

Brukerveiledning for publisering på uib.no

Release notes

 • Rettet feil som gjorde at opphavsrett ble vist under forside-banner
 • Rettet feil som gjorde at tilknyttet innhold ble vist uten luft på smale skjermer
 • Rettet feil som gjorde at filteret havnet under nyhetene på sider for nyhetsarkiv
 • Lagt til nytt felt for billedtekst for mindre bilder og for bilder på vitnesbyrd
 • Lagt til rette for visning av eksamensinformasjon på emnesidene (vil først bli synlig 1. juni)
 • Lagt til rette for listevisning av eksamensinformasjon pr. fakultet (vil først bli synlig 1. juni)
 • Gjort funksjonen "Erstatt fil" i forbindelse med bilder utilgjengelig for redaktører og innholdsprodusenter
 • Designjustert bokser i sidespalten
 • Fjernet måned og år fra lenketekst under Ledige stillinger
 • Endret lenke til timeplan på emnesider for neste semeste
 • Endret lenke til "Bibliotek for kunst og design" på uib.no/ub
 • Endret lenke til "Press services" i menyen helt nederst på sidene

Se oversikt over alle release notes