Nyhetsbrev om uib.no (nr. 6/2017)*** På grunn av en teknisk feil, mottar noen av dere dette nyhetsbrevet to ganger. Vi beklager dette. Vi velger likevel å sende det på nytt til alle, slik at vi er sikker på at alle abonnenter mottar det. God helg! ***
 

Hei webfolk!

Dette var vårsemesterets siste release. I denne oppdateringen har vi blant annet fokusert på brukeropplevelse på webdesk, og fått til noen etterlengtede forbedringer der. Neste release blir 17. august, og det kommer selvsagt også et nytt nyhetsbrev i den forbindelse. Takk for en spennende web-vår. Ha en riktig god sommer!

Et utvalg av ting som er nytt i denne oppdateringen

 • Vi har jobbet- og jobber videre med integrering og forbedring av visning av det nye timeplansystemet.

 • Webdesk:
  - Nå vises hvilket språk ens innhold og områder er på. Det kan også sorteres.
  - Man kan nå søke på personers navn eller brukernavn (istedenfor kun brukernavn) når man skal finne – og sette inn en forfatter eller en tilknyttet person.
  - Rolle 2 og 3 kan nå endre eier på innhold (som ligger på områder man har tilgang til).
  - Trefflisten i såkalte "autocomplete fields" er utvidet fra 10 til 40 treff.
  - Bredden på auto complete-feltet man søker opp tilknyttet innhold i, er nå gjort bredere. Man får altså sett mer av titlene på treffene.

 • På områdesider har nederste innholdsfelt fått en forbedret visning, samt mulighet for å legge inn en Twitter-feed.

Videreutvikling av uib.no

Vi vil i sommer gå gjennom saker som av diverse årsaker har måttet vente litt, og få lagt disse til i listen over ting som kommer med i neste release.

Ukens tips!

Tilgang til redigering på uib.no gis av enhetenes egne SEBRA-godkjennere. Les mer om dette her. (Merk: Alle som skal publisere på uib.no skal ha tatt et av våre publiseringskurs.)

Kurs i publiseringsløsningen

Neste kurs avholdes fredag 25. august i Ulrike Pihls hus (rom 305)

Lenker

Brukerveiledning for publisering på uib.no

Release notes

 • Endret feltene for forfatter, tilknyttede personer og kontaktperson for arragementer slik at det nå er mulig å søke etter navn (ikke bare brukernavn)
 • Økt antallet treff som vises i resultatlisten til autofullfør-felt
 • Økt bredden på feltet for "Tilknyttet innhold"
 • Rettet feil der lenker under Oversett-fanen på områdeog artikkelsider pekte mot ukorrekt språkversjon
 • Lagt til rette for visning av Twitter-modul på områdesidene
 • Designjustert nedre del av områdesidene
 • Rettet feil der felt for twitter card-bilde ble vist i redigeringsmodus
 • Åpnet opp for at redaktører og innholdsprodusenter blir i stand til å endre eierskapet til artikler
 • Lagt til kolonne for språkversjon på webdesken
 • Lagt til felt for stikktittel på vitnesbyrd (vil foreløpig ikke vises)
 • Fjernet overflødig kode i tilknytning til UBs områdeside
 • Endret enkelte hjelpetekster
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at eksamensperioden for muntlige eksamener blir vist
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at obligatoriske aktiviter ikke blir vist
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at feltet "Oppgave utleveres" ikke blir vist
 • Eksamensinformasjon: Lagt til lenke til side med ytterligere informasjon om ordningen med ny eksamen
 • Eksamensinformasjon: Rettet feil der enkelte emner (som bacheloroppgaver) ikke ble vist i den fakultetsvise oversikten
 • Eksamensinformasjon: Forbedret integrasjonen mellom W3 og FS
 • Eksamensinformasjon: Fjernet rutine som viste tekster om forbehold

Se oversikt over alle release notes