Opprette innhold

Oversikt

Det er to måter å opprette nytt innhold på nettsiden. Den ene måten er å holde musepekeren over "Legg til innhold" i administrasjonsmenyen, og deretter trykke på menypunktet "Innhold" på menyen som blir synlig under. 

verktoy-innhold.png

Den andre måten er å trykke på "Legg til innhold" på hovedsiden på webdesken. 

Siden er lagt opp slik at den til en viss grad viser hvor innholdet vil bli synlig i vanlig visning, da den følges nedover. "Faktaboksen" lenger nede på siden blir plassert til høyre i visningen.  

innhold_1.jpg

innhold_2.jpg

1. Type

velg_type.jpg

For valg av innholdstype. Dette feltet er obligatorisk og må være fylt ut for å kunne få opprettet innhold.

Valget står mellom nyhet, infoside, arrangement, doktorgradspressemelding og EVU-tilbud. Hvis en velger arrangement så må en også velge hvilket type arrangement.

2. Knytte sak til område

Når du oppretter en infoside, nyhet eller et arrangement, fyller du ut hvilket område saken tilhører.

område.jpg

Du kan bare velge et område som du er gitt tilgang til. Hvis du velger å knytte en sak til et område som du ikke er innholdsprodusent til så vil du få en feilmelding. 
Hvis du ikke får publisert til et område du ønsker å publisere til så må du sjekke at du har de riktige tilgangene. Tilgang tilordnes i SEBRA av en lokal SEBRA-godkjenner

Arrangementer og nyheter vil flyte automatisk til overordnede områder, mens infosider ikke vises utenfor sitt bestemte område. 
Når du lagrer en nyhet eller et arrangement vil den automatisk flyte opp i lister på områder høyere i hierarkiet. Om du redigerer artikkelen, vil du se at disse områdene har dukket opp i listen (se bildet under).
For en forskergruppe betyr dette at den flyter opp til instituttet og deretter videre til fakultetet. 

område2.jpg

Du kan også føye flere områder til på listen, eller ta bort en eller flere områder der du ikke ønsker at saken skal vises. Eksempelvis kan en sak deles på tvers mellom flere forskergrupper eller andre institutter. 

Artikler vil bare flyte automatisk ved første opprettelse. Dersom du ikke ønsker at artikkelen skal flyte opp i hierarkiet, huker du av i boksen "Ikke publiser på overordnede områder" når du oppretter artikkelen.

ikkeoverordnet.jpg

NB! Du vil fortsatt kunne legge til andre områder når du redigerer saken senere. 

3. Stikktittel

Stikktittel kan brukes for å kategorisere saken din, som et introduserende stikkord.

I nyhetssaker vil stikktittel automatisk fylles ut med "Nyhet" dersom noe annet ikke er satt.

I kalenderhendelser vil stikktittel automatisk fylles ut med arrangementstype dersom noe annet ikke er satt.

4. Tittel

Bruk gode titler som forteller noe om det du skriver om. En tittel bør være så kort som mulig, maks 35 tegn med mellomrom.

Om du skriver en nyhet eller en kalenderhendelse dukker saken opp i lister. Her er det spesielt nøye at den ikke tar for mye plass.

Den aller viktigste grunnen til å ha korte titler er å selge saken din til leseren, slik at man får lyst å klikke på den og lese mer.

Husk at tittel også vises på områdeforsiden hvis artikkelen er valgt som fremhevet artikkel. Det kan være en god ide å sjekke hvordan tittelen fungerer i denne konteksten.

UiBs nettsider er også tilpasset små skjermer, ta derfor gjerne også en titt på mobiltelefonen din og sjekk hvordan tittelen ser ut der.

5. Stort bilde / Laste opp bilde

Her laster du opp hovedbildet til saken din.Hovedbilde bør være bredere enn 1200px for å fylle hele bredden. Høyde blir automatisk satt utifra høyden på bildet. Bilder blir ikke skalert opp, og dermed vil mindre bilder ikke fylle hele bredden. 

Det betyr at hvis du legger inn et høydebilde/portrettbilde så kan bildet bli veldig stort. Vi anbefaler derfor å bruke breddebilder som hovedbildet i teksten. Dette bildet er også det bildet som vil vises hvis saken er valgt som fremhevet artikkelområdeforsiden, og siden fremhevede artikler har et fastsatt format, så betyr det at veldig høye bilder kan se ganske annerledes ut på områdeforsiden. NB. Hvis bildet inneholder bildetekst, vil teksten bli vist til høyre for bildet, og bildets bredde blir dermed redusert.

Det er mulig å laste opp flere bilder og videoer i dette bildefeltet. Da vil det vises som en bildekarusell med mulighet for å bla i.

Små bilder på siden bør være bredere enn 380px for å fylle hele bredden på siden. Høyde blir automatisk satt utifra høyden på bildet. Bilder blir ikke skalert opp, og dermed vil mindre bilder ikke fylle hele bredden. Man kan trykke på bildene så vil de vise i større versjon.

Bilder i tilknyttet innhold vises i 3:2-format. 

6. Mindre bilder

Ønsker du å ha flere bilder på siden, kan du legge til "mindre bilder" som vil dukke opp i sidebaren til høyre (ved siden av artikkelen). Små bilder på siden bør være bredere enn 380px for å fylle hele bredden på siden. Høyde blir automatisk satt utifra høyden på bildet. Bilder blir ikke skalert opp, og dermed vil mindre bilder ikke fylle hele bredden. Man kan trykke på bildene så vil de vise i større versjon.

Trykk på "Velg mediefil" under Mindre bilder.

mindrebilder.jpg

Trykk først på "Choose File" og finn det bilde du ønsker å bruke. Trykk videre på "Last opp". 
Da vil filen dukke opp, trykk videre "Send". 

min-bilder.jpg

 

Da blir du sendt videre til en redigeringsside for bildet. Skriv inn alternativ tekst og navn. Trykk deretter "Lagre".

(eksempel: https://www.uib.no/nb/student/49159/tilrettelegging-ved-eksamen)

I dette eksempelet har man skrevet "Eksamen" som bildetekst til ett av bildene. 

7. Bildetekst

For å knytte bildetekst til bilder benytter man bildetekst-feltet som ligger i "Stort bilde eller video"-området for hovedbilder og video på artikler. For å legge til bildetekst på små bilder benytter man bildetekst-feltet som ligger i "Mindre bilder"-området. Funksjonen er lik for alle type bilder. I eksempelet under beskriver vi hvordan det fungerer for "Stort bilde eller video".

Tidligere var bildetekster knyttet direkte opp mot bildet. Nå ligger bildetekster lagret på selve artikkelen, infosiden og så videre. Dette gjør at et bilde kan brukes flere steder, men ha en unik bildetekst. For at bildeteksten skal vise er det viktig at man oppdaterer feltet "bildeliste" (blå firkant i illustrasjonen under). Når den står på "ingen" så vil ikke bildeteksten vise. NB: Dersom man laster opp kun et bilde må man endre dette slik at det står "1" i stedet for "ingen".

Flere bilder

På de sidene hvor man ønsker flere bilder og videoer kan man legge til flere bildetekster ("legg til nytt element"). Da er det viktig å huske på at man må oppdatere "bildeliste" slik at tallet for bildetekst er det samme som bildet vil være i rekken. Så hvis man for eksempel skal ha tre bilder som stort bilde (da blir det en bildekarusell) så må det tredje bilde ha "3" på "bildeliste".

Eksempel på artikkel med flere store bilder

 

Hvor skal jeg få bildene fra?

Dersom du trenger bilder til å bruke på web, PowerPoint o.l. finnes det flere alternativer listet under.

Bilder fra UiB

Her finnes ulike motiver som fritt kan brukes av ansatte ved UiB. Bildene er hentet fra Kommunikasjonsavdelingens arkive og kan brukes fritt i UiB sammenhenger uten å komme i konflikt med copyright eller andre rettigheter. Du må være pålogget UiBs datanett for å bruke denne tjenesten.

Fototjeneste

Dersom du trenger portrettbilder f.eks. pressebilde eller til bruk på web, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen

Flickr

Her finner du bilder fra UiB tatt av ulike fotografer. Copyright og rettigheter til bruk er angitt for hvert bilde.

Colorbox

UiB ved Kommunikasjonsavdelingen har inngått en avtale med bildebyrået Colourbox som gir alle UiBs ansatte og studenter mulighet til fritt å laste ned og bruke bilder fra Colourbox. Hvordan dette gjøres er forklart nærmere i UiBs profilmanual.

Fotograf og opphavsrett

Fotograf fylles alltid ut med navn hvor dette er mulig. På bilder hentet fra Colourbox bruker man ikke fotograf, kun opphavsrett. Om fotografen er innleid av Universitetet, fylles fotograf ut ved navn og UiB har opphavsrett. Dersom et fakultet eller institutt har kjøpt inn bilder, oppgir man fotograf ved navn og f. eks. opphavsrett: Det juridiske fakultet, UiB. Ved gjenbruk av bilder, bør man undersøke om det er opphavsrett på bildet og be om tillatelse dersom noe annet enn UiB er oppgitt her. Om en fotograf også har opphavsrett, er det denne som kontaktes.

8. Forfatter / Ekstern forfatter

Forfatteren av en artikkel blir automatisk satt til brukeren som oppretter innholdet.  Du står fritt til å legge inn en annen forfatter ved å fjerne eget brukernavn og legge til et annet. Dette kan være nøvendig dersom forfatteren er en annen person enn den som oppretter innholdet.  Forfattere med UiB-brukernavn kan søkes frem i "Forfatter"-feltet ved å taste inn brukernavnet (brukernavnet er som regel en kombinasjon av 3 bokstaver etterfulgt av 3 tall).  Dersom flere forfattere har skrevet saken sammen, skiller du navnene med komma i feltet. Forfattere som har brukernavn ved UiB vil komme opp i saken med en lenke til brukeren(e)s profil(er).

NB! Dersom du oppretter en ny sak og skal fjerne deg selv som forfatter, må du først lagre saken før du går tilbake i redigeringsmodus og fjerner ditt navn fra "Forfatter"-feltet.

Selv om du endrer forfatter på en sak vil den som opprettet innholdet fremdeles være eier av saken og saken vil være tilgjengelig under "Mitt innhold" på webdesken.

Forfattere.jpg

Ekstern forfatter:
Dersom forfatteren av saken ikke har brukernavn ved UiB, bruker du feltet "Ekstern forfatter". Dette er et fritekstfelt og du kan legge inn så mange navn du ønsker.

9. Ingress

Ingressen er et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i artikkelen. Ingressen vises i fet skrift og plasseres mellom overskrift og brødtekst.

10. Brødtekst

Brødteksten er feltet hvor du skriver inn hoveddelen av teksten din. I dette feltet har du de mest vanlige formatteringsmulighetene som finnes i tekstbehandlere. 

 

 

 


Det er mulig å legge inn underoverskrifter og faner i teksten. Valgene gjøres i feltet "Normal" 

I dette feltet har man 4 valg, "Normal", "Heading 2" "Heading 3" og "Heading 4"
"Normal" brukes for å lage vanlig tekst. 
"Heading 2" brukes når man ønsker at noe skal presenteres i en fane (må være minst to av dette for at det skal blir faner!). For å få dette til, markerer du skriften som du ønsker skal være selve fanen og velger "Heading 2". Faner blir seende slik ut:


(eksempel: http://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet#eksamensdatoer)

For å sette inn mer tekst under trekkspillmenyen, lag et linjeskift med enter/linjeskift-tasten, skriv inn ---- og lag et nytt linjeskift før du legger inn den nye teksten.

"Heading 3" brukes som vanlig underoverskrift.

underoverskrift.png

(Eksempel http://www.uib.no/aktuelt/76513/p%C3%A5-h%C3%B8yden-f%C3%A5r-pris-forskningsjournalistikk)

"Heading 4" brukes hvis man ønsker enda en underoverskrift, underordnet "Heading 3".

 

Tabeller

Når du oppretter tabeller i en brødtekst har du mulighet til å påvirke utseendet til tabellen til en viss grad. Noen ting styres av stilarkene, slik som for eksempel kantlinjene. Andre ting kan du selv bestemme.

Når du oppretter en tabell, trykker du her:

Skjermbilde-2013-07-02-kl.-10.53.26.png

Da vil du få opp følgende dialog:

Skjermbilde 2013-07-02 kl. 10.53.15.png

Her styrer du hvor mange rader og kolonner du vil ha i tabellen. Du kan også angi luft i cellene ved å sette et tall i "Cell Padding". "Cell Spacing" gjør ingenting. Bredde og høyde blir automatisk satt dersom du har angitt "Cell Padding". Disse atributtene kan man ikke selv påvirke. De andre valgene vil ikke gi et synlig resultat på siden din ved lagring, selv om det kan se slik ut i redigeringsvinduet. Den viktigste påvirkningen du har til å endre utseendet er altså bruk av "Cell Padding".

11. Tilknyttet innhold

Feltet  brukes til å knytte andre eksisterende sider til artikkelen din. Løsningen tilsvarer det vi kalte navigasjonssider i gammelt publiseringssystem, men med den fordelen at du nå også kan vise til eksternt innhold. 

Når du har opprettet en artikkel, kan du søke opp og knytte til deg andre artikler i "Tilknyttet innhold"-feltet nederst i webdesken (se bildet). Når du søker, vil du også få opp hvor artikkelen du vil knytte til, opprinnelig er publisert. Jo mer av tittelen du taster inn i søkefeltet, jo mer begrenser du søkeresulatet.

tilknyttet-innhold2.jpg

Disse vises i bunnen av artikkelen. Der vises bilde, tittel og ingress. 

tilknyttet-innhold.jpg

Eksternt innhold

Dersom du ønsker å legge inn en lenke til eksternt innhold i denne visningen, må du først lage et eksternt innhold ved å klikke på "Innhold > Legg til innhold > External content" fra filmenyen i webdesk.  Fyll ut feltene. 

Tittel* -feltet angir det feltet som vil bli det navnet lenken din får på siden. 

I boksen "Ekstern URL" legger du inn en lenke-tittel og URL til siden du vil vise til. 

NB! Foreløpig kan du ikke bruke funksjonaliteten for å legge foto til eksternt innhold! 

Klikk lagre. 

Gå tilbake til artikkelen du ønsker å knytte det eksterne innholdet til. Søk opp tittelen du har laget for det eksterne innholdet i feltet for "Tilknyttet innhold" (se over) og lagre artikkelen. 

12. Tilknyttede personer

Brukes til å legge til personer relatert til siden, og en liten profil tilsvarende personsiden vil komme opp under hovedteksten. Først skriver man inn overskriften som skal komme over personene, og deretter legger man til en person ved å søke på fornavn, etternavn eller brukernavn til personen i det blanke feltet (brukernavnet kan du finne på bs.uib.no). Ønsker man å legge til flere personer trykk på "legg til ett nytt element" og søk i det nye feltet som kommer opp.

tilknyttede-personer.jpg

Personene vil vises nederst på siden, under artikkelen.

tilknytt-personer.jpg

 

 

13. Faktaboks

Faktaboksen brukes for å skriver korte fakta som passer til saken. Faktaboksen legger seg til høyre for hovedteksten. 
For å få en god overskrift i faktaboksen så anbefaler vi at man bruker "Heading 3". 

faktaboks.jpg

(eksempel: http://www.uib.no/svf/37876/studietilbud)

I dette eksempelet er Opptak og Grad markert med "Heading 3" og dermed skiller det seg ut som en overskrift. 

 

14. Vedlegg

Man har mulighet til å laste opp vedlegg til saken sin med filtyper txt, pdf, odt og rtf. Vi anbefaler å bruke pdf i de fleste tilfeller, blandt annet fordi denne filtypen ikke er redigerbar. Først velger du "Velg mediefil" og finner den aktuelle filen på maskinen.

vedlegg1.jpg

 Når du har valgt den aktuelle filen, trykker du deretter på "Last opp" for å legge vedlegget til saken. 

vedlegg2_0.jpg 

Når vedlegget er lastet opp i artikkelen vil det se slik ut:

 vedlegg3.jpg

Vedleggene legges nederst på siden under "Vedlegg". Vi anbefaler at man gir vedlegget et bedre navn slik at det ser finere ut i artikkelen. Tittelen på vedlegget kan endres etter at filen er lastet opp, da trykker man på "Send", og deretter vil det komme opp et nytt redigeringsvindu. Slik vil det se ut:

vedlegg4.jpg

Fjern det som står under "Navn*" og fyll ut med en mer leservennlig tittel, og trykk "Lagre". Da vil det vises slik i redigeringen av artikkelen: 

vedlegg5.jpg

Når du lagrer denne vil saken få en god og nyttigere tittel i de fleste tilfeller.

Du har også muligheter til å lenke vedlegget ditt opp i teksten. Lenkeadressen hentes i visningsmodus og ikke i redigeringsmodus. Trykk lagre nederst i artikkelen, og finn vedlegget nede på siden. Høyre klikk på vedlegget og velg "kopier lenkeadresse" / "Copy Link Address", og legg den inn i teksten som en hvilken som helst annen lenke. 

vedlegg6.jpg

 OBS: Velger du å lenke til vedlegget i teksten kan du ikke slette vedlegget nederst, da vil ikke lenken din virke lenger.

 

15. Relevante lenker

Under relevante lenker kan man legge ut de lenkene man ønsker å vise frem. Disse legger seg til høyre i sidebaren på på artikkelen hvor faktaboks og lite bilde legger seg. Eksempler på hva som kan være en relevant lenke er for eksempel pressemeldinger, ledige stillinger eller annet innhold som kan være relevant for innholdet i artikkelen.

Man kan lage flere lenkesamlinger ved å trykke på ”Legg til nytt element” nedenfor feltet.

16. Tidsplanleggingsvalg

Man har mulighet til å legge inn en bestemt tid man ønsker å pulbilsere eller avpublisere en artikkel.
Legg inn ønsket data og tid og trykk "Lagre". Husk å kun legge inn hele timer under klokkeslett.

17. Publiseringsvalg

Helt nederst på siden når man redigerer en artikkel, en hendelse eller lignende så finner man publiseringsvalg. Hver gang man publiserer noe i systemet så er standarden at innholdet ikke er publisert. På denne måten kan brukere opprette og endre på innhold og teste hvordan det ser ut før man velger å publisere det. For å publisere innhold så haker man av for "Publisert".