Opprette vitnesbyrd

Vitnesbyrd

Vitnesbyrd er en egen innholdstype i W3, som ofte blir brukt når man intervjuer eller presenterer nåværende eller tidligere studenter, ansatte, alumner med flere.

Ingress

Alle saker bør ha en ingress i tillegg til brødteksten. Forklar kort hva innholdet handler om.

Sitat

Her kan du skrive inn et sitat fra personen som blir intervjuet. Dette sitatet vil bli fremhevet på selve intervjusiden, og også være det som blir synlig hvis vitnesbyrdet blir hentet inn på en områdeforside.

Brødtekst

Brødteksten er hovedteksten. Her er det mulig med standard redigering av tekst.

Det finnes tre typer overskrifter som er mulig å bruke, heading 2 er det som i den forrige versjonen ble kalt menypunkt som er de røde menypunktene på en vanlige side. Heading 3 er den vanlige overskriften. Heading 4 er en undertittel. Vinduet kan gjøres større ved å dra i høyre hjørne.

Høyre side

Navn: Her skriver du inn navnet på intervjuobjektet

Fødselsår: Skriver inn året personen ble født

Bilde: Laster opp et bilde av personen. Helst et høydebilde.

Stilling: Dette er den stillingen som personen har i jobben nå.

Organisasjon: Dette er stedet hvor personen jobber

Utdannelse: Dette er hvilken utdannelse personen har

Utvekslingssted: Hvor personen eventuelt dro på utveksling

Utvekslingsavsnitt: Eventuell mer informasjon om utvekslingen

Relevante studieprogram: Her vil en kunne søke opp studieprogram på uib som er relevante for dette vitnesbyrdet (fungerer ikke i denne versjonen, men vil komme i en senere versjon)

Undermeny

Publiseringsvalg

Hvis en ønsker å lagre en sak uten at den skal bli publisert må en huske å huke av under dette feltet. Standarden er at den er på, slik at hvis en trykke på lagre så blir saken publisert.