Personsider

De nye personsidene er offisielt lansert på uib.no og har erstattet de gamle personsidene som ikke lenger er tilgjengelige. 

De nye personsidene

Visning av publikasjonsdata direkte fra Cristin og bruk av emneord for å beskrive egne fagfelt, forsknings- og arbeidsområder er sentral funksjonalitet på de nye personsidene. Det er også lagt til rette for integrasjon med sosiale medier, tilpasset visning på mobile plattformer og større fleksibilitet til å endre personlige opplysninger som navn, kontaktinformasjon m.m.

De nye personsidene fremstår tilfredsstillende også uten aktiv oppfølging av egen personside, men vi håper på at så mange som mulig tar i bruk de nye funksjonene og mulighetene som er utviklet. Søk etter personer er blant de mest utbredte søkene på uib.no

Utvikling av de nye personsidene har tatt hensyn til funn fra en brukerundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i juni 2013 og fra en høringsrunde i fagmiljøene desember 2013. Informasjon om arbeidet med utvikling av personsider og skisser ligger på https://w3docs.h.uib.no/webprosjektet/personsider

Brukerstøtte

Den nye publiseringsløsningen er intuitiv og det vil ikke være behov for organisert opplæring, men hver enhet vil ha egne opplegg for intern oppfølging av ansatte i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.

Se brukerveiledning for redigering av egen personside

Sentral brukerstøtte er tilgjengelig via IssueTracker eller e-post til webred@uib.no.

Spørsmål og kommentarer i forbindelse med lansering av nye personsider kan rettes til Hans-Petter Isaksen på e-post hans-petter.isaksen@adm.uib.no eller telefon 55 58 93 79

Norwegian