Redigere meny

Om meny og struktur

I det nye systemet (W3) er det slik at bare menypunktene i hovedmenyen legges i meny, mens hvis du ønsker å legge lenker til andre sider fra siden du jobber med, bruker du feltet "tilknyttet innhold" eller "Relevante lenker". Det er bare ett meny-nivå under hovedmenyen. Hvis en skal legge til eksterne lenker, eller lenker til sider på det gamle systemet så må en bruke struktursidenVIKTIG: "Legg til lenke" på struktursiden skal bare brukes for å legge til eksterne lenker i menyen. Alle sider på selve området må legges i menyen ved hjelp av menyfanen

Sider som ligger i menyen

 

Her finner du veiledning til å legge inn menypunkter på et eksisterende område og å legge inn toppmenypunkt i hovedmenyen på et helt nytt område som ikke har meny fra før. 

Legg til et menypunkt

Når du har opprettet en side du ønsker å legge i meny, lagrer du først siden knyttet til det området den skal høre til. Siden må også ha status som publisert (det er mulig å avpublisere den igjen etter at den er lagt til i menyen). Deretter klikker du på fanen "Meny"

 

Her kan du gi menypunktet et annet navn enn navnet på artikkelen du jobber med, eller du kan bruke samme navn og fylle dette inn i feltet "Menytittel". Deretter velger du hvilket menypunkt den nye siden skal forholde seg til. Skal siden ligge rett under et av toppmenypunktene, velger du riktig toppmenypunkt i rullegardinlisten og velger "Underordnet". Skal siden ligge som et menypunkt etter et allerede eksisterende menypunkt, velger du relevant menypunkt og "Sidestilt (etter)" eller "Sidestilt (før)". Du kan også endre rekkefølgen på menypunkt gjennom på struktursiden

I dette tilfellet er siden "Studietilbud" lagt inn under toppmenypunktet "utdanning". 

 

Publiserte/Upubliserte sider

Sider som skal legges til i menyen må være publisert når man knytter den til et menypunkt. Det er ikke mulig legge til upubliserte sider i menyen. Man kan så avpublisere siden like etterpå, dersom den ikke er klar til å publiseres enda. Avpubliserte sider vil ikke vises i områdemenyen eller i struktur-oversikten. Avpubliserte sider som tidligere har blitt knyttet til menyen, vil dukke opp i menyoversikten igjen når man publiserer siden igjen - det er ikke nødvendig å knytte siden til i menyen på nytt.

Fjern tilknytning til meny

Hvis du vil fjerne et menypunkt går du inn på den aktuelle siden og trykker på fanen "meny". 

Deretter velger du knappen "Slett" på bunnen av siden. 

Opprett og endre toppmeny

Hvis dere vil opprette et nytt toppmenypunkt er det slik at dere i første omgang må ta kontakt med webredaksjonen så oppretter vi dette for dere. Dette er for å forsikre at toppmenypunktet blir opprettet på riktig måte. Ta kontakt enten ved å sende en mail til webred@uib.no eller å opprette en sak i issuetracker og legger saken under "webredaktørene". 

Toppmenypunktene er i noen tilfeller forhåndsbestemte, men vi er åpen for å endre punktene hvis det ønskes. Prosjekter og andre sider som er litt utenfor de vanlige områdetypene står fritt til å velge menypunkter, men vi anbefaler at det i alle fall opprettes et punkt for kontaktinformasjon. 

Følgende toppmenypunkt gjelder for de ulike enhetene (Norske / Engelske):

for fakulteter

 • Utdanning / Education
 • Forskning / Research
 • Ressurser / Resources
 • Om fakultetet / About the Faculty
 • Kontakt / Contact us

for institutter

 • Utdanning / Education
 • Forskning / Research
 • Ressurser / Resources
 • Om instituttet / About the Department
 • Kontakt / Contact us

for administrative avdelinger

 • Organisering / Organisation
 • Arbeidsfelt / Field of work
 • Planer og dokumenter / Plans and documents
 • + 1 (* kan bestemmes selv)
 • Kontakt / Contact us

for biblioteker

 • Ressurser
 • Tjenester
 • Kurs og veiledning
 • Om biblioteket
 • Kontakt

for forskergrupper

 • Forskning / Research
 • Prosjekter / Projects
 • Publikasjoner / Publications
 • + 1 (* kan bestemmes selv)
 • Kontakt / Contact us

for forskerskoler

 • Forskerskolen / The Research School
 • Forskning / Research
 • Aktiviteter / Activities
 • + 1 (* kan bestemmes selv)
 • Kontakt / Contact us

for SFF (Sentre for fremragende forskning)

 • + 1 (* kan bestemmes selv)
 • Forskning / Research
 • Ressurser / Resources
 • Om senteret / About the Department
 • Kontakt / Contact us

Endre menyen i "struktur"

En annen måte å gjøre endringer i menyen er ved å trykke på strukturlenken i den svarte menyen øverst. Dette er det bare "Rolle 2"-brukere som kan gjøre. 

Ved å trykke på denne får du opp valget "menyer" som sender deg videre til valget over menyer du har tilgang til. I dette tilfellet har brukeren tilgang til det humantisk fakultet på norsk og engelsk, og det juridiske fakultet på norsk og engelsk. Navnet på menyen følger lenkenavnet til området, altså heter det humantiske fakultet sin meny "area_hf" og det juridiske fakultet sin meny "area_jur". De engelske menyene har en "_en" lagt til på slutten. 

 

Når du har funnet menyen for det området du vil redigere så kan du velge enten "vis lenker" som sender deg til en oversikt over den valgte menyen. Eller "Legg til lenke" for å komme direkte til muligheten for å legge til en ekstern lenke i menyen (lenke).

Når du trykker på "vis lenker" kommer du til denne siden: 

Her kan du legge til en ekstern lenke, endre rekkefølgen på menypunkter, og endre eller fjerne menypunkter. En bør ikke gjøre endringer på toppmenypunktene. 

Legge til ekstern lenke i menyen

For å legge til en ekstern lenke, eller en lenke til en side på det gamle systemet (w2) i menyen må du gjøre dette gjennom struktursiden. Enten ved "Legg til lenke" inne på siden til den spesifikke menyen eller ved å trykke på "legg til lenke" før en har gått inn på spesifikke menysiden. . 

VIKTIG: "Legg til lenke" skal bare brukes for å legge til eksterne lenker i menyen. Skal du legge til en side på området ditt må du bruke menyfanen på den aktuelle siden. Det er to grunner til dette: 1) Hvis du endrer på tittelen på en side, så endrer du ofte URLen til denne siden, og hvis du har lenket direkte til den siden ved å bruke "legg til lenke" så vil du da lenke til en død side. Bruker du menyfanen på selve siden så vil den alltid sende deg til riktig side, selv om du skrifter URL. 2) Når du er innlogget er du ikke lenker på www.uib.no, men på w3.uib.no, og hvis du lenker direkte til til w3.uib.no så vil ikke folk som ikke er på UiB-nettet ha tilgang til disse sidene da w3.uib.no bare er tilgjengelig for folk på UiB-nettet.  

Når du har valgt "legg til lenke" så får du disse valgene: 

 

Når du har gitt menypunktet et navn og bestemt hvilket toppmenypunkt det ligger under så trykker du lagre. Deretter kommer du tilbake til struktursiden hvor du kan endre på plasseringen på menypunktet om du ønsker. 

Legge til automatiske lister

Dersom man ønsker å legge til en automatisk ansattliste via menyen kan dette gjøres på følgende måte:

Velg struktur i den svarte verktøysemenyen helt øverst på siden (husk å være logget inn). Velg menyer. Let frem ditt område. Alle fakultet og institutt har area_navnpåområde mens alle forskergrupper har area_fg_navnpåområde. Fagsider har area_discipline. Når du har funnet ditt område så trykker du på "Vis lenker" til høyre i listen. 

Under "Vis lenker" kommer det opp en struktur over ditt område. Over denne listen kan du trykke på "Legg til lenke"

Under "Legg til lenke" kommer det opp flere felt som må fylles ut. De to viktigste er tittel på menypunkt og sti. Tittel på menypunkt er tittel som vil vises i menyen på områdeforsiden. I eksempelet under vil jeg legge til vitenskapelige ansatte på faggruppen til Allmennmedisin. 

I det nye systemet har man mulighet til å legge til flere automatiske lister. I eksempelet vil jeg ha vitenskapelige ansatte, og jeg kan se i oversikten over automatiske lister at stien da vil være /persons/faculty. Dersom området du skal legge til listen er et fakultet eller institutt skriver du inn områdekoden eks for humanistisk fakultet skriver du hf/persons/faculty". Dersom det er er en fagside, faggruppe eller andre type sider så må du inkludere både områdetypen (hvis du er usikker på hvilken områdetype det er så kan du besøke fremsiden til området ditt og se i URL'en i nettleseren din) og navnet på område. I eksempelet ovenfor så bruker jeg fagruppen Allmennmedisin. Da må jeg ta med både fg og allmennmed. Dersom jeg skulle gjort det samme på Juridisk fakultet kunne jeg kun skrevet jur/persons/faculty.

De neste feltene kan som regel stå som de er. Det må være aktivert for å være synlig og da det ikke er et toppmenypunkt skal "Vis underordnede punkter" ikke være avkrysset. På "Overordnet menypunkt" velger man hvilket toppmenypunkt siden skal ligge under, i dette eksempelet ville "kontakt" vært et naturlig toppmenypunkt å velge. Vekt kan stå på 0. 

Når du lagrer vil du komme tilbake til menyoversikten hvor det nå ligger et nytt menypunkt. Dette kan du dra og flytte ved bruk av pil-ikonet til venstre.

Lenker

Det finnes to typer av lenker på nett, relative og absolutte lenker.

En relativ lenke vil ikke ha med roten i url'en og ser for eksempel ut som dette: /form/organisering/webseksjonen. En slik lenke forholder seg til domenet du publiserer på, i dette tilfellet http://www.uib.no og vil alltid virke, også om domenet blir endret på i fremtiden. Vi anbefaler at alle interne lenker på uib.no legges inn som relative lenker.

En absolutt lenke er en lenke som tar med hele adressen det lenkes til, for eksempel slik: http://pagaweb.uib.no. En absolutt lenke er det eneste alternativet når man lenker ut av eget nettsted.

Viktig! Ved bruk av absolutte lenker, sørg for at du ikke legger til en s i http:// - du skal altså aldri bruke https:// i begynnelsen av lenken!


Spesielle regler for lenker i publiseringssystemet Drupal

Bruk av lenker i løpende tekst:

En relativ lenke begynner alltid på nivået etter roten av url'en - i dette tilfellet http://www.uib.no, altså feks /jur/30553/lærte-eu-rett-gjennom-studentkonkurranse.

NB! Dersom du skal lenke til en side på det engelske området innenfor det nye publieringssystemet, begynner du med /en/jur/...

Universell utforming
For best tilgjengelighet anbefaler vi at man alltid fyller ut feltet TITLE når man lager lenker i løpende tekst. Feltet er viktig for synshemmede som skal benytte nettstedet. Feltet bør oppgi informasjon om hva du lenker til.

Bruk av lenker i Relevante lenker-felt:
I feltet for relevante lenker følger du nesten samme oppskrift som over, men begynner aldri en relativ url med tegnet / (slash) . Ergo vil en slik lenke se slik ut jur/30553/lærte-eu-rett-gjennom-studentkonkurranse.