Redigere nyhetsforside

Bildekarusell

Dersom man ønsker å promotere flere artikler så kan man bruke bildekarusell-feltet. Her søker man opp de sakene man vil ha profilert i en bildekarusell. OBS: Kun bilder med stort bilde vil dukke opp i bildekarusellen. Det går også an å søke opp artikler som bruker video istede for hovedbilde. Disse vil dukke opp i bildekarusellen på samme måte. 

Introbilde/video og introtekst

Når man velger å bruke introbilde og introtekst vil man få et bilde og en tekst plassert ved siden av hverandre (se uib.no/hf for referanse). Det anbefales sterkt å bruke et breddebilde som kommer på venstre side og at teksten holdes relativt kort.

Dersom man trykker på ”web” i bildeopplastningsvinduet kan man også legge ut en video i dette feltet.

Profilerte artikler

Under profilerte artikler søker man opp artikler på samme måte som man gjør i bildekarusellen. Den første artikkelen legger seg som en uthevet artikkel. Det vil si at den tar hele bredden og får en grå bakgrunn, slik vi kjenner fra den gamle weben. Man kan legge til fire saker til på dette feltet, og disse vil komme ut i to kolonner. To over den uthevede artikkelen, og to under.

RSS-kanal

Under RSS-feltet legger man til de RSS-ene man vil ha, som for eksempel UiB i media. 

Relevante lenker

Under relevante lenker kan man legge ut de lenkene man ønsker å vise frem. Disse legger seg til høyre i sidebaren på siden. Eksempler på hva som kan være en relevant lenke er for eksempel pressemeldinger eller ledige stillinger.

Man kan lage flere lenkesamlinger ved å trykke på ”Legg til nytt element” nedenfor feltet.

Sosiale medier

Dersom man ønsker å legge til sosiale medier hvor brukere kan følge Aktuelt sine nyheter  så kan disse legges ut under ”Følg oss på”.

Video

Dersom man ønsker å vise en video i større format kan man la være å fylle ut introtekst-feltet. Da dekker videoen hele bredden, og både YouTube og Vimeo er støttet.