Redigere områdeforside

Områdeforsiden

Den nye områdeforsiden settes sammen av følgende elementer:

Et introbilde/video og en introtekst

Felt for fremhevet innhold 

Framhevede artikler

Framhevede arrangement/kalender

Mulighet til å legge inn "Følg oss på..."-ikoner for ulike sosiale medier

Relevante lenker

Valgfritt innhold - et mindre tekstfelt som vises til høyre for feltet med relevante lenker, ca. midt på siden

Utvalgt vitensbyrd

Lite bilde og tekst (nederste tekstfelt) som vises nederst på områdesiden.

RSS - du kan legge til en eller flere rss-feed som vil vises i spalten til høyre på siden, under kalenderhendelser og nyheter knyttet til området.

Kolofonfelt - Feltet som inneholder kontaktinformasjon, sosiale medier og områdemenyen (ekspandert)

 

Introbilder

Dette bildet blir liggende øverst på siden, så velg et bilde som presenterer området best mulig. Bildet vil bli skalert til full størrelse over øverste del av område. Pass derfor på å velge et bilde med god kvalitet. Om du legger til en introtekst til bildet vil øverste del av områdeside bli delt i to. Med bildet ditt på venstre side, og introteksten på høyre side.

Størrelseformat:

Når vi går over til det nye designet så vil de fleste bildeformatene bli større. Dersom man har lastet opp et stort bilde som har blitt skalert ned av systemet så vil bildene fungere bra i det nye designet. Da vil systemet ta utgangspunktet i originalfilen som ble lastet opp og deretter gjøre eventuelle skaleringer.

Hvis det er tekst ved siden av bildet bør bildet være bredere enn 600px for å fylle halve siden. Hvis en ønsker et bilde som skal fylle hele bredden bør dette være større enn 1200px bredt. 
Artikler som er fremhevet på forsiden vises i et 3:2-format (ikke helt på plass til lansering-bildene er litt større nå). Her blir bildene kuttet (fra midten) slik at de passer inn i et 3:2-format. 

 

Introtekst

Dette tekstfeltet vil legge seg til høyre for introbildet og har begrensete muligheter for tekstredigering. Dette feltet egner seg ikke for lange prestasjonstekster, men bør benyttes til kortfattet og målgrupperettet informasjon, som eventuelt kan lenkes videre til fyldigere presentasjoner. 

 

Fremhevet innhold

Fremhevet innhold legger seg under bilde- og introtekstfeltet. Her kan du legge innhold som er hyppig etterspurt, tidsaktuell informasjon eller lignende.
Ved å bruke kulepunkter, vises teksten horisontalt og legges automatisk inn med riktige avstander og justeringer. (På mobilvisning vil en vertikal liste bli resultatet.

 

 

Framhevede artikler

Her kan du ligge til artikler som du vil ha på området. Artikkelen som ligger øverst på listen vil ha prioritet over dem andre, og vil ta opp et større område enn de andre. Dette vil endre seg litt etter hvor mange artikler som blir lagt til område.

Her er et eksempel på hvordan siden vil se ut med fire artikler:

Her er et eksempel på hvordan siden vil se ut med fem artikler:

 

Framhevet arrangement/kalender

Her kan du legge til et arrangement som vil være framhevet på siden. Dette arrangementet må ha et tilknyttet bilde (NB! Må være "Stort bilde"). Dette arrangementet vil være framhevet i kalenderen på venstre side, mens andre arrangement vil dukke opp i en liste på høyre siden.

Sosiale medier

Her kan du legge inn "Følg oss"-symboler til de sosiale mediene du ønsker. 

Fyll inn med navn på det sosiale mediet og kontonavn, for eksempel slik: twitter:uib

Sosiale medier man kan legge på områdeforside er: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr,  Google Scholar, YouTube, Academia og Vimeo.

I tillegg kan du også velge å vise en twitterstrøm på områdesiden. Inne på rediger-modus under sosiale medier kan du hake av for å vise twitterstrøm.

Relevante lenker

I disse feltene kan du legge inn en samling relevante lenker. Bruk det øverste feltet "Tittel" til å gruppere lenkene og gi dem en oversikt. I tillegg legger du inn "Tittel" og "URL" for hver lenke du ønsker å legge til. Bruk knappen "Legg til ett nytt element" for å legge til flere lenkefelt.

Valgfritt innhold

Dette tekstfeltet vil legge seg til høyre for feltet med Relevante lenker, ca. midt på siden, og har begrensete muligheter for tekstredigering. Feltet egner seg ikke for lange presentasjonstekster, men bør benyttes til kortfattet og målgrupperettet informasjon, som eventuelt kan lenkes videre til fyldigere presentasjoner. 

 

Vitnesbyrd

Dette feltet gir mulighet for å fremheve et vitnesbyrd på områdeforsiden. 

Søk opp ved å skrive inn tittelen på det vitnesbyrdet du vil vise. 

Brukertester og generell bruksmønster på nett viser at andres referanser oftest veier tungt når man står ovenfor et valg. Vi anbefaler at alle fakulteter og institutter benytter vitnesbyrd for å presentere studenters erfaringer med studier, månedens forsker, doktorand eller underviser - her finnes mange muligheter!

Bildet nederst på siden

Dette feltet gir mulighet til å plassere et lite bilde til høyre for det nederste tekstfeltet

Tekstfelt nederst på siden

Dette tekstfeltet vil legge seg til høyre for bildet nederst på siden og har begrensete muligheter for tekstredigering. Feltet egner seg ikke for lange presentasjonstekster, men bør benyttes til kortfattet og målgrupperettet informasjon, som eventuelt kan lenkes videre til fyldigere presentasjoner. 

 

RSS-kanal

Her det mulig å legge inn flere forskjellige rss-kanaler som vil vises i den ytterste spalten til høyre. Ved å legge inn en RSS-kanal så får du muligheten til å liste ut de siste artiklene fra en valgfri feed. De aller fleste nettsider har en RSS-link eller et ikon på nettsiden som man kan trykke på for å hente RSS-lenken. Denne lenken limes så bare inn i RSS-feltet i redigeringsvinduet i tillegg til en valgfri tittel.

Dersom dere ønsker å lenke til "UiB i media" i RSS kan dere bruke http://www.retriever-info.com/feed/2002413/uib/index.xml. Mer informasjon finnes på ansattsidene.

Kolofonfeltet

  • I kolofonfeltet vises områdemenyen i sin helhet.
  • Kontaktinformasjon ("KONTAKT OSS") og besøksadresse ("BESØK OSS") hentes automatisk inn fra SEBRA og må endres der. Behov for slike endringer meldes til ØKA, lønn.
  • Sosiale medier-ikonene under "Følg oss" fungerer som direkte lenker til de respektive sosiale medier. Disse legges inn i publiseringsverktøyet til uib.no.

 

  • Kontaktinformasjon og besøksinformasjon kan overskrives ved å opprette en alternativ kontaktinfomasjonsside og lenke til denne. Dette gjøres i publiseringsverktøyet (editor). Dette erstatter da infoen med en lenke til den nye infomasjonen.