Redigere personside

Edit Profile Page (English user instructions)

User instructions for profile pages

Publikasjonsdata fra CRIStin vises direkte på personsiden

Ansatte kan redigere hvilke utvalgte publikasjoner som skal vises på førstesiden, samt sortering og antall publikasjoner i publikasjonsoversikten. Man kan også velge vekk visning av CRIStin-data.  

Se veiledning for visning av CRIStin-data

NB! Engelske emneord skal registreres i den engelske versjonen av personsiden. Se oversettelse av personsiden

Logg på

Du kan logge på via personsiden din på uib.no (uib.no/personer/Ditt.Navn)Du kan også logge på din personside her: https://w3.uib.no/nb/user, der du skriver inn ditt vanlige uib brukernavn og passord.

NB! Du må være på UiB-nett for å få tilgang til å redigere siden. Bruk VPN-tilkobling om du er utenfor UiBs nett.

Person- og kontaktinformasjon

Person- og kontaktinformasjon hentes automatisk fra UiBs personalsystem (PAGA) og vises på personsidene. Du kan selv redigere de fleste av disse opplysningene direkte på personsiden din. 

Navn

Du har mulighet til å redigere navnet som viser på egen personside. Dersom feltene "Fornavn (alle språk)" og/eller "Etternavn (alle språk)" er utfylt, vil disse erstatte navnet som er hentet fra personalsystemet. Dersom du fjerner teksten i disse feltene, vil navnet fra personalsystemet igjen vises som ditt navn. Navnet som er hentet fra personalsystemet står under "Synkronisert fornavn (alle språk)" og "Synkronisert etternavn (alle språk)".

Profilbilde

Du kan laste opp eget profilbilde, og endre eller slette det som allerede finnes der. Dersom du ikke har lagt til profilbilde, vises et standardbilde (skyggeperson). Vi anbefaler alle å legge ut et bilde av seg selv. Bildet bør være i portrettformat (høydebilde), med lys bakgrunn og kun inneholde deg selv. 

Bilder på personsidene bør være bredere enn 280px for å fylle hele bredden på siden. Høyde blir automatisk satt utifra høyden på bildet. Bilder blir ikke skalert opp, og dermed vil mindre bilder ikke fylle hele bredden. Her anbefaler vi egentlig å laste opp et bilde i stort format, da vi etterhvert skal få på plass funksjonen med "vis pressebilde" som skal lenke til orginalfilen av bildene. Vi anbefaler at miljøene tar en gjennomgang av personsidene etter vi har lansert, slik at de kan få rettet opp i bilder som er mindre. 

Om man har skalert ned et bilde selv før det lastes opp på uib.no så vil ikke systemet skalere opp bildet. Dette er for å unngå dårlig kvalitet på bildene. Dette gjelder spesielt på personsidene hvor mange har lastet opp bilder som passer formatet vi har på uib.no i dag.

Vi oppfordrer derfor de som har lastet opp små bilder til å laste opp disse bildene på nytt i bedre kvalitet.

Stillingstittel

Det er ikke mulig å overskrive eller fjerne selve stillingstittelen, men du kan legge til ytterligere informasjon i feltet "Mer om stillingen", for eksempel kan stillingstittelen "Professor" suppleres med "historie" og "Førstekonsulent" suppleres med "prosjektleder" osv. Disse vil da vises på personsiden som henholdsvis "Professor, historie" og "Førstekonsulent, prosjektleder"

Tilhørighet

Personsiden viser kun en enhet for tilhørighet, for eksempel Institutt for biologi. Dette tilsvarer enheten du har primærtilhørighet til i personalsystemene. Ansatte kan imidlertid ha arbeidsoppgaver på flere enheter på UiB. I slike tilfeller anbefaler vi at du benytter deg av Valgfri fane til å oppgi eventuelle andre enheter. 

Besøksadresse

Besøksadressen hentes også fra personalsystemet, men denne kan du overskrive i redigeringsbildet. Bruk feltet "Overskriv besøksadressen". På samme måte som med navn, vil en tekst du har lagt inn overskrive informasjonen fra personalsystemet. Hvis du sletter det du selv har skrevet, dukker informasjonen som ligger i personalsystemet opp igjen.

Rom

I feltet "Rom-nummer" kan du legge til romnummeret til kontoret ditt. Dersom du ikke skriver noe i dette feltet, vises det ikke på personsiden.

Telefonnummer

Telefonnummer hentes fra personalsystemet (PAGA). Fasttelefon hentes alltid, mobilnummer hentes dersom du i personalsystemet ikke har krysset av for at mobilen er privat. Endringer i telefonnummer må gjøres i personalsystemet og du finner en veiledning for dette her.

Hjemmeside / personlig nettsted

Du kan legge til lenke til et personlig nettsted i feltet "Url (alle språk)". Legg til tittel og URL til nettstedet du skal lenke til. Dersom tittelfeltet ikke er fylt ut, vises lenken under standardteksten "Hjemmeside" / "Homepage".

CV

I feltet "CV" kan du laste opp CV på personsiden. "Velg fil", finn filen du ønsker å laste opp fra din egen maskin og trykk på "Last opp".

Sosiale medier og rss

Du kan lenke til personlige sider på Facebook, Twitter, Google+ og Linkedin, samt legge til RSS-feed.

Sosiale medier

I "følg meg på sosiale medier"-feltet kan du legge til brukernavnet som du bruker på ulike sosiale medier. Er for eksempel brukernavnet ditt på Instagram "olanordmann", legger du inn "instagram:olanordmann" og et ikon for instagram vil vises på personsiden med lenke til instagramkontoen. I hjelpeteksten til feltet står det hvilke sosiale medier som er støttet.

NB! Dersom du legger inn lenke til en twitter-konto, vises ikonet for twitter og en feed fra dine siste oppdateringer på twitter vil vises i nederst til venstre, under fanene "Arbeidsfelt", "Kompetanse" osv. dersom du har lagt til disse.

Dersom du ikke har en spesifikk offentlig url til din linkedin-profil, kan du lage dette ved å redigere linkedin-profilen, og deretter trykke "edit" ved siden av URLen rett under ditt profilbilde. Her får du mulighetene til å lage en spesifikk offentlig url. Det er vanlig å bruke feks "fornavnetternavn" eller lignende. Se også forklaring på Linkedin sine hjelpesider.  Når du har laget en offentlig url, kan du legge denne til i feltene for sosiale medier på din personside på samme måte som de andre, feks slik:  "linkedin:OlaNordmann"

 

RSS

Dersom du har en blogg eller annet innhold du ønsker å profilere fra personsiden din, kan du legge til en rss-feed. Bruk feltet "RSS feed (alle språk)" nederst i redigeringsbildet. Her kan du legge inn en tittel/overskrift og url for rss-feed.

Faner

Faner er fritekstfelt og innholdet redigeres direkte på personsiden. En av fanene har valgfri overskrift, resten har faste overskrifter. Faner uten innhold vises ikke.  Unntaket er "Publikasjoner", som inneholder lenke direkte til CRIStin dersom du har registrert arbeider i CRIStin. Les mer om visning av CRISTin-data.

Du kan opprette faner ved å skrive tekst i noen av de følgende felter:

 • Forskning/ Research  - (for vitenskapelig ansatte)
 • Arbeidsfelt / Work field - (for adm./tekn. ansatte)
 • Formidling
 • Undervisning / Teaching
 • Publikasjoner / Publications - Forskerprofilen har automatisk fått lagt til fanen med en lenke til publikasjoner i CRIStin. Nå er vitenskapelige arbeider i CRIStin i tillegg integrert direkte på personsiden, og du kan gjøre noen valg selv for hvordan dette vises. Se veiledningen for visning av CRIStin-data her.
 • Valgfri fane (her kan du gi fanen den tittelen du ønsker selv)
 • Prosjekter

 

Faner for en vitenskapelig ansatt kan se slik ut:

 

Faner for en administrativt ansatt kan se slik ut:

CRIStin-data

Personlig publikasjonsoversikt i CRIStin vises direkte på personsiden under fanene "Forskning" og "Publikasjoner". Du kan selv redigere hvilke publikasjoner som skal vises.

Definer liste over utvalgte publikasjoner via CRIStin

Du kan velge vitenskapelige arbeid som vises under fanen "Forskning". Hvilke arbeid som skal vises, definerer du i CRIStin.

Slik går du fram:

 1. Logg inn i CRISTIN (Gå til innlogging i CRIStin)
 2. Velg Forskere > Min forskerprofil i menyen til venstre.
 3. Velg "Rediger profil" øverst i bildet.
 4. Scroll ned til punktet "Vitenskapelige arbeider tilknyttet person" og velg "Legg til vitenskapelig arbeid"
 5. Følg veiledning i Cristin og legg til vitenskapelige arbeider som du ønsker skal vises under fanen "Forskning".
 6. Når du har lagt til arbeidene vil de umiddelbart vises på personsiden. Arbeidene vises kronologisk, slik listen er definert i CRIStin.

 

Visning av registrerte arbeid fra CRIStin under "Publikasjoner"

Under fanen "Publikasjoner" vises alltid en dyplenke direkte til dine registrerte arbeider i CRIStin. Arbeidene er som standard sortert etter kategori/år, og hver kategori viser inntil 200 arbeider. Du kan selv endre sortering og antall publikasjoner. Dersom du har lagt publikasjoner manuelt inn i denne fanen på de gamle personsidene, vil disse som standard  vises under informasjonen fra CRIStin.

Dette er valgene du kan gjøre selv via redigeringsbildet på din personside (numrene i bildet korresponderer med numrene i punktlisten):

 1. Velg å vise det du eventuelt selv har skrevet inn i fritekstfeltet før eller etter informasjonen som hentes fra CRIStin.
 2. Velge antall vitenskapelige publikasjoner du viser (NB! velg "0" for ikke å vise data fra CRIStin i det hele tatt.)
 3. Velge å vise listen over vitenskapelige arbeider etter a) kategori / år eller b) kun kronologisk, uten kategorier

 

CRIStin-data som vises

Personsidene viser CRIStin-data fra 5 hovedkategorier, inkludert alle underkategorier, hvis du har registret arbeid i disse kategoriene

Hovedkategorier (inkludert alle underkategorier):

 • Bøker (Bok)
 • Tidsskriftsartikler(Tidsskriftspublikasjon)
 • Rapport/Avhandling *
 • Bokkapitler (Del av bok/rapport)
 • Kunstnerisk produksjon

* For Rapport/Avhandling listes ikke underkategoriene «Mastergradsoppgave», «Hovedfagsoppgave», «Doktorgradsavhandling» og «Magisteravhandling» dersom du er registrert med rollen "veileder" i CRIStin.

I tillegg har personsiden lenke direkte til fullstendig publikasjonsoversikt i CRIStin.

Kompetansefelt (emneord)

Du kan selv opprette eller knytte deg til ett eller flere faglige emneord opprettet av andre. Emneord vises under «Kompetansefelt» på personsiden, samt ansattlister på enhet. Ansatte med samme emneord vil vises i felles lister og på sikt  vil det bli enklere å søke etter personer med kompetanse på et gitt fagområde.

Bruk av emneord

Mange emneord er et uttrykk for faglig mangfold. Det legges ingen begrensninger på antallet, men for å unngå at det opprettes for mange like emneord, f.eks. «middelalder» og «middelalderen», «medier og musikk» og «musikk og medier», kan Kommunikasjonsavdelingen slå sammen tilnærmet like forekomster av emneord, i samråd med brukerne av emneordene.

I utgangspunktet legges det så få begrensninger som mulig, men noen felles regler og anbefalinger må følges. Disse kan endres etter hvert. 

 • Maks 10 emneord pr bruker (vi anbefaler 5-7 emneord).
 • Et emneord består helst av ett ord, maksimalt 4-5 ord totalt. Unngå lange setninger.
 • Emneordene bør legges inn i prioritert rekkefølge.
 • Alle emneordene må skrives med stor forbokstav.
 • Teknisk-administrativt ansatte kan legge inn emneord som beskriver arbeidsområder og arbeidsoppgaver 

Registrere emneord

Emneord registreres i kompetansefeltet (figur 1). Når du plasserer markøren i feltet, vises automatisk en liste over alle registrerte emneord. Legger du inn første og eventuelt andre, tredje bokstav osv. i emneordet du vil registrere, vil listen automatisk vise emneord som begynner på bokstavene du har lagt inn. Dersom emneordet allerede er registret, kan du velge det fra listen (figur 2). Dersom emneordet ikke ligger i listen, kan du selv legge det til (figur 3). For å fjerne emneord fra kompetansefeltet, trykker du på hvitt kryss ved siden av emneordet. Husk å lagre endringer (nederst på siden)!

Engelske emneord skal registreres i den engelske versjonen av personsiden. Se oversettelse av personsiden

Figur 1

 

Figur 2

 

 

Figur 3

 

Oversettelse av personsiden

Personsiden din finnes på norsk og engelsk. Følgende informasjon vil automatisk også vises på den engelske personsiden, uten at du trenger å redigere den:

 1. Navn (Gjelder også dersom du har skrevet inn et annet navn enn det som hentes fra PAGA)
 2. Tilhørighet (avdeling, institutt e.l.)
 3. Kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer - Gjelder også dersom du har skrevet inn en annen besøksadresse enn den som hentes fra PAGA)
 4. Stilling
 5. Lenker til sosiale medier
 6. Bilde
 7. Valg for visning av CRIStin-data
 8. Opplastet CV
 9. RSS-feed

Følgende data må eventuelt oversettes og skrives inn på nytt på den engelske personprofilen:

 1. Eventuelle detaljer knyttet til stillingen ("Position detail")
 2. Romnummer
 3. URL til hjemmeside
 4. Prosjekter-feltet
 5. Fritekstfaner
 6. Kompetansefelt

Slik går du frem:

 1. Rediger ferdig og pass på å lagre endringer du har gjort på din norske personside.
 2. Velg språk øverst på siden, under Rediger-fanen. Språket du har valgt vil være markert med mørkere farge.
  oversette_engelsk.jpg
 3. Rediger aktuelle felt på din engelske personside. Lagre endringene.

Eksempler på personsider

Tom Christian Holm Adamsen

Margareth Barndon