Release notes

Oppdateringer på uib.no

Her finner du en oversikt over hvilke oppdateringer vi har gjort på uib.no. Vi forsøker å legge inn lenker til veiledninger i dokumentasjonen i de tilfellene hvor vi introduserer nye funksjoner, men hvis du savner forklaringer er du velkommen til å sende spørsmål til webred@uib.no!

 

 

Vi har nå laget en ny side hvor alle release-notes blir automatisk lagt til. Se nyeste release notes 

Oppdatering 04.02.2016 (R40)

Den siste releasen hvor redesign har hovedfokus. Vi vil fremdeles jobbe videre med endringer i designet, men nå vil også andre saker komme med. 
I denne releasen gjør vi også store endringer på redigeringsidene.

 • Vi har endret på redigeringstemaet #14093 #14093
 • Vi har gjort noen endringer på filtersidene #13812 #13830
 • Banneret på forsiden har blitt endret for å bedre fungere med flere bildeformater #14168
 • Personsidene har fått diverse endringer #14163
 • Eposten på personsidene er nå klikkbare igjen #14154
 • Vi har lagt til sosiale medier på artikler, kalenderhendelser og pressemeldinger #14069
 • Tilknyttet innhold fungerer nå bedre #13992 #13687
 • Informasjon i faner har nå riktig fontstørrelse #13963
 • Lenker i faner viser nå med riktig lenkefarge #13864
 • Kolofonmenyen ser nå mindre rotete ut #13831 #13449
 • Mobilmenyen har blitt bedre å bruke #13779
 • Kursbeskrivelsen for EVU har blitt flyttet til en egen side #13740
 • Studieprogram viser nå den oversatte versjonen av stikktittelen sin #13681
 • Vitnesbyrd viser nå tilknyttet innhold #13680
 • Lenken for å bytte språk har fått en mer beskrivende tekst #13351
 • Vi har endret rekkefølgen i elementene på vitnesbyrdene på områdeforsidene #12202

Oppdatering 21.01.16 (R39)

Release 39
2016-01-21
I denne oppdateringen har vi fokusert mye på å forbedre studieutlistingene

 • Forbedre design på søkefelt inne på utvekslingsavtalesidene #12764 #12765
 • Generell forbedring av filterside for studieprogram, emne, evu-kurs og utvekslingsavtaler #13809 #13883 #13925 #13837 #13808#13806
 • Rettet en feil hvor tekst la seg over menyen på tablet #13953
 • Fått tilbake brødsmulesti på alle sider #13847
 • Rettet en feil hvor lenker la seg over hverandre på mobil #13745
 • Deaktivert moduler som ikke brukes lengre #13660 #13863
 • Oppdatert moduler #13841
 •  Lagt til infoside for studieprogram som ikke finnes i FS #13902
 • Styling for kicker inne på studiesider (emne, studieprogram ++) #13823
 • Lagt til lenger forsinkelse når man tar musen over over områdemenyen #13691
 • Prosjekt blir hentet ut på personside igjen #12935
 • Fått tilbake ekstern forfatter #12812
 • Tilknyttet innhold henter nå ut kicker #12584
 • Studietype viser nå i tilknyttet innhold #13862
 • Undermenypunkt på hovedmenypunkt 4 og 5 i områdemenyen legger seg i høyre kolonne #13494
 • På engelsk side står det "Menu" på menyknappen på mobil #13481
 • Relevante lenker har fått mer konsistent styling #11988
 • Kalenderhendelser som er hentet ut i bildekarusell får nå et datomerke i øvre venstre hjørne #13933 #12878

Oppdatering 07.01.2016 (R38)

Første release i 2016. Fokus på redesign.

 • Studieprogramsidene viser nå riktig formattering og har fått litt ekstra styling i tillegg til noen ekstra felt #13768 #13656 #13655 #13654 #13653 #13643 #13492 #13004
 • Noen utvekslingavtaler viste dobbel informasjon, dette er nå fikset #13536
 • Relevante lenker er nå flyttet ned på utvekslingsavtaler #12986
 • Studiespesialiserende er nå flyttet til den høyre siden på studieprogram #12980 " visste du at" viser nå på høyre side på studieprogram #12873
 • Det har blitt gjort en del endringer på mobilmenyen for å få denne til å fungere bedre #13739 #13490 #13485
 • Informasjon på personsidene ble ikke lagret, dette er nå fikset #13678
 • Tilknyttet innhold fungerte ikke på sider som lå som innholdsliste #13671
 • Compatability mode på IE gjorde at siden så ødelagt ut, vi har lagt inn en overstyring av dette på siden #13667
 • Tilknyttet innhold med flere små bilder viser nå bare ett #13661
 • Studieinformasjon i tilknyttet innhold har nå riktig utseende #13647
 • Sider uten tekst i brødteksfeltet viser nå ikke dette feltet #13642
 • Vi har lagt til et globalt bunnfelt på alle sider #13629
 • Bilde og tekstfelt på områdesiden har nå samme størrelse #13609
 • Den valgte fanen på en artikkel har nå en mørkere farge enn de andre fanene #13514
 • Alle knapper har nå fått lik styling #13500
 • Vi har lagt til et kart i "besøk oss"-feltet #13475
 • Vi har endret størrelsen på videoer i hovedfeltet på et område #13220
 • Filtersidene til studieprogram og emne har fått litt mer riktig stil #13074

Oppdatering 17.12.2015 (R37)

Første release etter lansering. Fokus på å fikse de grove feilene.

 • Linker i H2-tabber i artikler hadde ikke fått styling, de har nå vanlig lenke-stil #13631
 • Vi har hatt en gjennomgang av avstander og fikset litt unødvendige avstander en del steder #13628 #13497 #13654
 • Vi har fjernet bildeteksten på eksternt innhold på områdeforsider #13617
 • Publiseringsboksen i innlogget modus hoppet til topps når den ble klikket på, nå ligger den på plass #13616
 • Vi har gjort slik at forsidebildet også vises på nettlesere med AdBlock #13588
 • Personsidene manglet tilhørighet, den er nå tilbake på plass, i tillegg har vi gjort noen stylingendringer på personsidene #13587 #13496 #13483
 • Studieprogrammene ser nå bedre ut på mobil #13586
 • Søkeresultatet klippet bildene, den viser nå fult bilde #13537
 • Data fra FS viser nå titler i større størrelse #13531
 • UB har fått tilbake bannerfeltet sitt på alle artikler #13512
 • Små bilder i tilknyttet innhold har fått litt luft mellom seg og teksten #13509
 • Vi har gjort litt endringer på mobilmenyen #13504
 • Telefonnummer viser nå under hverandre på personsiden
 • Editsiden til personer viser ikke lenger gammel styling #13487
 • Diverse endringer på mobilheaderen #13463 #13464
 • Vi har lagt inn igjen funksjonen med en slider på artikler med flere hovedbilder #13329
 • Nye-doktorgrader er på plass igjen #13202
 • Vi har lagt på en forsinkelse på hovedmenyen slik at den ikke kommer opp med en gang #1344

Oppdatering 10.12.2015 (R36)

Vi på lufta med nytt design. Yeah

 

Oppdatering 19.11.2015 (R35)

Vi har i hovedsak jobbet med redesign av uib.no, men har også gjort noen oppdateringer av moduler på uib.no.

Oppdatert views modulen #13101
Fjerne gammel og unødvendig kode knyttet til den gamle kalenderen #12949

Redesign
Jobber med å ferdigstille de siste malene
Design og feilretting. Se oppdatert liste over hva det jobbes med på https://w3docs.h.uib.no/status-redesign

Oppdatering 05.11.2015 (R34)

Vi har i hovedsak jobbet med redesign av uib.no, men har også fått inn noen endringer til dagens side

 • Upubliserte områder ble ikke synkronisert med SEBRA, vi har nå endret dette og passet på at alle områder nå er synkronisert #10978
 • Kalenderblokken på områdeforsider er byttet, slik at den gamle kalendermodulen kan fjernes #12344
 • Pressemeldingsfilteret blir nå oppdatert hver gang en ny pressemelding lages #11414
 • Vi har fjernet parantesene på utstillingsblokken #12176

Redesign

 • De fleste malene er nå på plass, de som mangler er forsiden til uib, doktorgrader, pressemeldinger, indre marked og nus-sider.
 • Vi har begynt å style de ferdige malene.

Oppdatering 21.05.2015 (R25)

I denne releasen har fokuset ligget på ny kalender, moduloppgraderinger og en del bugfikser for utdanningsavdelingen

Kalender
-Vi har laget et helt ny ramme for kalenderen. Denne er enda ikke "gått live", men stammen er blitt lagt. 

Studentrapportsiden/utveksling
-Vi har lagt til en adminrolle på studentrapportsiden
-Vi har fjernet workflowmodulen på studentrapportsiden
-Det har blitt gjort endringer på fs-syncen slik at utvekslingsavtaler følger samme semesterrytme som studieprogram og emner

Nye funksjoner og endringer
-Offentlig journal kan med hjelpe av et nytt filter bli flyttet fra webber til w3
-Vi har nå gjort det mulig for brukere å styre om et kalenderinnlegg skal vises i globalkalenderen eller ikke ved å kunne huke av og på "vis i globalkalenderen"
-Vi har fjernet cookies-advarselen og heller lagt en lenke om cookies i bunnen på alle sider

Diverse bugfikser
-Vi har gjort små justeringer på evu-kursene sine tekstfelt
-Studieprogram viste tomme faner hvis den fanen inneholdt informasjon på engelsk. Dette er nå fikset
-Studieløpsfanen har blitt flyttet på
-Publikasjonspoengene fra NSD har blitt justert etter det ble funnet en feil i rapporteringen fra Cristin
-Ansattlister med bare en ansatt i vistes ikke på områder, dette har nå blitt fikset

Moduloppgraderinger
-Vi har oppgradert view til 3.11 (sikkerhetsoppgradering)
-Oppdatering av panels til 3.5 
-Oppdatering av Autocomplete Deluxe til 2.1
-Oppdatering av Better Exposed Filters til 3.2
-Oppdatering av features til 2.5 
-Oppdatering av addressfield til 1.1 
-Oppdatering av Drupal til 7.37 

Oppdatering 23.04.2015 (R24)

I denne releasen har vi ferdigstilt utvekslingsavtalesiden og gjort et par bugfikser på systemet

Utvekslingsavtaler
-Vi har gjort det slik at listen på utvekslingsavtaler blir sortert på organisasjonsenhet istedenfor land
-Vi har introdusert et felt for å kunne filtere på studiekode på utvekslingssiden. Dette feltet har nå fått en skikkelig tittel og en hjelpetekst 

Diverse bugfikser
-Vi har omgjort semestervelgeren på emner slik at den ikke er avhengig av javascript og også gjør det mulig å lenke til de spesielle semestrene
-Vi har oppdatert dataene som kommer fra DBH på uib.no/om til å vise tallene for 2014
-Artikler som inneholdt mer enn ett hovedbilde fungerte ikke å putte i slideshowet på områdeforsider. Nå har vi gjort det slik at slideshowet alltid viser første bilde
-Studienivå på filtersidene ble ikke oversettbare etter at filtersiden ble endret. Disse er nå manuelt oversatt
-Studiekoden forsvant fra flere filtersidene er etter at filtersidene ble endret. Disse er nå lagt tilbake igjen
-Lenker som ikke var satt opp med en skikkelig pathauto fungerte ikke skikkelig etter at w2 ble skrudd av. Det problemet er nå rettet
-Filtersidene sin brødsmulesi lenket til feile sider. Dette har nå blitt rettet opp i
-w3-lenker i relevante lenker fungerte ikke helt optimalt. Filteret som gjør w3 om til www.uib.no fjernet for mye av lenken. Dette er nå ordnet

Oppdatering 26.03.2015 (R23)

Vi fikk en liten oppdatering før påsken. I denne jobbet vi videre med utvekslingsavtaler og noen moduloppgradering. I tillegg har vi slått av w2, noe som gjør at enkelte urler ikke lenger fungerer. Dette ordner vi fortløpende. 

Generelle endringer
- Vi har laget en ny innholdstype for filtersidene. Dette gjør det mulig for level 2 brukere å oppdatere tittel og et tekstfelt på toppen av sider som f.eks uib.no/utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler
- Vi har lagt til en visning av utvekslingsavtaler for lærere
- Vi har lagt til muligheten for å filtere på studieprogram på utvekslingsavtalesiden

Oppdatering 12.03.2015 (R22)

Vi jobber videre med utvekslingsavtaler og gjør generell bugfiksing. R22 ble en liten release. 

Utvekslingsavtaler
- FS hadde gjennomgått en oppdatering som gjorde at informasjon ble levert i et annet format. Dette gjorde igjen at informasjon på utvekslingsavtaler forsvant. Dette har vi nå tatt høyde for og informasjonen skal vises sm normalt. 
- Vi har fjernet institutter fra filtermuligheten på utvekslingsavtalesiden da det var vanskelig å skjule deler av listen og dermed ble listen veldig lang. Nå er det kun mulig å filtrere på fakultet og land. 
- Linjeskift vistes ikke på studentrapporter, noe som gjorde at tekstene ble vanskelige å lese. Dette er nå fikset
- Studentrapportsiden har hastighetsproblemer og caching har blitt aktivert for å prøve å bøte på problemet

Generelle endringer
- Filtersidene til utvekslingsstudenter til UiB har blitt filtrert på fakultet istedenfor fagområder

I tillegg har vi gjort en del feilrettinger som ikke er synlig for de vanlige brukerne. 

Oppdatering 26.02.2015 (R21)

Vi jobber videre med utvekslingsavtaler og gjør generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler
-Det ble gitt litt mer rom mellom avkrysningsboksene og teksten på utvekslingssiden 
-Nyeste studentrapport vises på øverst på listen over studentrapporter
-Bare utvekslingsavtaler med studentrapporer viser "les studentrapport" på utvekslingssiden 
-Vi har endret statusenmeldingene på studentrapportsiden for å gjør det mer forståelig for brukerne

Generelle endringer
-Vi har lagt på et script på sosiale medier-knappene for å se om de blir brukt
-Studieløpstabellen på studieprogram har blitt flyttet slik at den er ved siden av oppbygningsfanen
-Det er nå mulig å klikke på bildene på områder som uib.no/aktuelt for å komme til nyhetssaken
-Autocomplete-feltet på oversettelsesfanen viser nå hvilket området innholdet tilhører 

Feilretting
-Vcards med spesielle tegn vistes feil i outlook på windowsmaskiner. Vi har nå gjort det slik at tegnsettet blir riktig for outlook for windows

 

Oppdatering 12.02.2015 (R20)

I denne releasen har hovedfokuset vært på utvekslingsavtaler, generell bugfiksing og moduloppgraderinger.

Utvekslingsavtaler 
- Vi har gjort endringer på rekkefølgen på faktaboksen i utvekslingsavtaler
- Søk etter land har nå blitt et autocomplete-felt
- Vi har lagt til land som overskrifter på listen over utvekslingsavtaler på studieprogramsiden
- Filtersiden til utvekslingsavtaler har nå avkrysningsboks
- Utvekslingsavtaler blir nå listet ut i alfabetisk rekkefølge på studieprogramsiden

Generelle endringer
- Gjort endringer i søkeboksen til biblioteket 
- Lokalt tilknyttet innhold viser fakultetsikonet på alle underliggende områder på ansattsidene
- Vi har forbedret utseende på pilene til innholdslister
- Vi har nå gitt sider som ansattkatalogene og studieprogram norske urler, eks uib.no/hf/persons har nå blitt til uib.no/hf/personer

Feilretting
- Studiespesialiseringer hadde ikke riktig url-oppsett, dette er nå rettet 
- Autocomplete feltet hadde problemer med at den ble gjemt bak kolofonfeltet. Dette er nå fikset

Oppdatering 29.01.2015 (R19)

Vi fortsetter arbeidet med utvekslingsavtaler, utvikler ny innholdstype for spesialutviklede sider, lagt til muligheten for bildekart på områder og generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler
- Vi viser nå bare et språk i tittelen til utvekslingsavtaler på studieprogram
- Vi har gjort det mulig å vise studentrapporter på flere avtaler
- Tittelen på studentrapporten vises istedenfor navnet på studenten som har skrevet rapporten

Nye funksjoner
- Lagt til muligheten for å legge til bildekart på hovedmediet på en områdeside, eks uib.no/utdanning. Dette er det bare level 1 som kan gjøre. 

Kalender v.2
- Gjort det mulig å filtere kalenderen basert på område

Generell bugfiksing
- Kontaktfanen på masterprogram var ikke mulig å klikke på, vi har nå flyttet kontaktinfo til samme sted som på bachelorprogram
- Lagt til script for å kjøre en brukervennlighetstest på nettsidene
- Noen studieprogram vistes dobbelt opp i lister, dette er nå fikset

Oppdatering 15.01.2015 (R18)

Vi starter 2015 med en liten release hvor vi fortsetter arbeidet med utvekslingsavtaler, kalenderen og gjør et par endringer for UB i tillegg til generell bugfiksing.

Uvekslingsavtaler
Vi har lagt tilbake noen lenker i faktaboksen og gjort et par småendringer på sidene. I tillegg har vi fjernet informasjonen om lærerstedet fra Nordplus avtaler

Kalender V.2
Det er nå mulig å filtrere på område, og tittel og ingress forandrer seg basert på filtrering fra bruker 

UB
Vi har fjernet logoen som har ligget i sidebar hos UB
Søkeboksen til UB har nå blitt gjort om til bare et søk

Generell bugfiksing
- Det er nå mulig å legge eksternt innhold i slideshow
- Doktogradssiden fungerte ikke etter overgang til 2015, dette er nå fikset 
- Relevante lenker la på ekstra tegn i visse lenker, dette er nå ordnet 

Oppdatering 18.12.2014

I denne releasen har fokuset vært på utvekslingsavtaler og innholdslisten. Dette er siste releasen før jul og vi har fått inn mange saker i denne releasen. Neste release vil komme torsdag 15. januar. Den vil i stor grad inneholde fikser til utvekslingsavtalene, innholdsliste og arbeidet med ny kalender.

Diverse feilrettinger: 
- Vi har skiftet toolkit for behandling av bilder som gjør at bildekvaliteten ikke skal forringes så mye som den gjorde tidligere
- Det er nå mulig å legge inn ledige stillinger ved uib som et filter i brødteksten, og dermed kan uib.no/stilling nå lages på w3. Dette betyr også at enhver enhet kan få en side som lister ut deres ledige stillinger. 
- Problemer med filtrering på evu-kurslisten er nå rettet
- Vi hadde problemer med at visse type lenker ble kuttet i "relevante lenker"-feltet. Dette har vi nå fikset. 

Utvekslingsavtaler
- Utvekslingsavtaler har nå fått en filterside hvor brukere kan søke etter spesifikke avtaler. Denne kan nåes på denne siden http://www.uib.no/utvekslingsavtale
- Alle studieprogram har fått en fane som viser hvilke utvekslingsavtaler som er tilknyttet det spesifikke studieprogrammet
- Studentrapporter fra utvekslinger er nå synlige på utvekslingsavtalesiden
- Vi viser fotograffeltet på bilder på utvekslings- og studieprogramsiden

Innholdslister
Vi har laget en ny type som vi vil bruke til å vise forskjellige prosesser. I første omgang er det laget en arbeidsflytprosess som ansattsidene kommer til å benytte seg av. Denne funksjonen er enda ikke ferdig og bør derfor ikke taes i bruk helt ennå. Det gjenstår en del bugfikser og styling før disse er klar til bruk. 

Kalender
Vi jobber også med utvikling av en ny kalender. Denne vil bli synlig når arbeidet nærmer seg slutten. 

Oppdatering 04.12.2014

I denne releasen har vi hatt fokus på arbeidet med utvekslingsavtaler, jobbet videre med innholdsliste og har begynt arbeidet med ny kalender. I tillegg har vi gjort enkelte feilrettinger. 
 
Utvekslingsavtaler
Vi jobber for tiden med å få UiBs utvekslingsavtaler over på uib.no, og mye av ressurserene går ut på å ferdigstille dette. 
 
Innholdsliste
Vi jobber med en ny innholdstype som skal kunne brukes til å lage forskjellige prosesser, denne typen er enda ikke klar for bruk, men vi håper å ha versjon 1 ferdigstilt til før jul. I første omgang så skal denne innholdstypen brukes til å lage en arbeidsflytprosess, men vi tenker at den skal kunne utvides etterhvert. 
 
Ny kalender
Vi ser at vi har en del problemer med visning av kalenderdata og jobber med å forbedre visningen av denne. Dette arbeidet har begynt, men en ny kalender vil ikke være klar før jul. 
 
Webdesk
Webdesken vil fremover nå bli endret litt etter litt for å forbedre brukervennligheten og designet. 
 
Generelle bugfixer. 
- Det er nå mulig å legge til eksternt innhold i tilknyttet innhold. 
- Vi har gjort forbedringer på oversettelses funksjonen så brukere skal nå ikke oppleve feilmeldinger når de oversetter en sak. I tillegg har vi lagt til en hjelpetekst som forklarer hva man oversetter. Disse hjelpetekstene vil bli oversatt i neste release. 
 

Oppdatering 20.11.2014

Denne releasen retter en del feil og gjør en del generelle endringer.

Flytte innhold: 
Vi fortsetter arbeidet med å flytte innhold fra W2 til W3. I denne omgang har søket blitt lagt til w3, og det vil dermed se litt annerledes ut enn tidligere. I tillegg jobber vi med å få over uib.no/stilling på w3, men denne trenger litt mer finjustering før den blir offentliggjort. Vi jobber også videre med utvekslingsavtaler. 

Personsidene: 
Det er nå mulig å bruke kulepunkter på personsidene. I tillegg har vi gjort det slik at alle adminsitrativt ansatte som setter antall publikasjoner i cristin til 0 nå også vil få fjernet dyplenken. Ellers har vi gjort noen enkle stilendringer på personsidene og gjort slik at adressefelt 2 nå vises på personsidene. 

Problemet knyttet opp mot brukere med flere kontoer i sebra har nå også blitt løst, og alle brukerne skal nå vises med ansattkontoen og ikke studentkontoen. Vi har fremdeles noen problemer knyttet til URLen til noen personer, og dette skal vi jobbe videre med i neste release. Ansatte med stillingsforhold på både UNI og UiB vil nå vises med sitt UiB-forhold på uib.no. 

 

Generelle endringer og feilrettinger: 

 • Det er nå mulig å legge upublisert innhold som tilknyttet innhold. 
 • Vi har endret litt på plasseringen av elementer i webdesken. 
 • Vi har rettet en del feil som kom av fanene på en side. 
 • Treff i autocomplete-feltet for oversettelser til en sak ble skjult av kolofon-feltet. Dette er rettet
 • Det var noen problemer knyttet til visningen av data fra DBH på de norske sidene uib.no/om, dette er nå rettet. 

Oppdatering 06.11.2014

I denne oppdateringen har vi gjort en del generelle justeringer og feilrettinger på uib.no og begynt på arbeidet med å lage en ny prosesstype for ansattsidene. 

Endringer for personsidene og utlistingen av personer
- Alle utlistingene av personer på uib.no følger nå samme mal, hvilket betyr at "tilknyttede personer" nå ser litt annerledes ut. 
- Det er nå mulig å legge til Linkedin på personsidene, men dette krever at brukeren har gjort visse endringer på linkedinprofilen sin

Generelle justeringer
- Finn innhold på webdesken har nå fått muligheten til å søke etter eksternt innhold og vitnesbyrd
- Vi har gjort små justeringer på EVU-kursene og vanlige emner. Vi har også endret visningen av emner og studieprogram hvis disse er blitt lagt til som tilknyttet innhold. De har nå samme stil som resten av innholdet. 
- Det er nå mulig å finne eksternt innhold igjen under tilknyttet innhold
- Vi har gjort det mulig for områder å ha en annen postadresse enn postboks. Hvis postboks er satt til null i sebra blir besøksadressen også gjort til postadressen
- Feilen hvor brukerne ble sendt til en feilside om de glemte å legge til område på en artikkel er nå rettet
- Feilen hvor en oversatt artikkel ble vist på både norsk og engelsk område er nå rettet
- Vi har gjort noen små justeringer på åpningstiderboksen hos UB. 

Oppdatering 20.10.2014

I denne oppdateringen har vi fikset en del småfeil i forbindelse med de nye personsidene og de nye sidene til Etter- og videreutdanning, noen endringer for studieprogram- og emner, samt en helt ny kalenderfunksjonalitet. Her er de viktigste sakene:

Endringer for personsidene:
- Tekstformateringen H3 hadde en bug i visning på pesonsidene, denne er nå tatt hånd om.
- Vi har lagt til en regel som sier at ditt synkroniserte navn vises hvis det ikke er innhold i feltene for overskriving av navn på personsidene
- Lenkene på kompetansefeltene virket ikke etter forrige oppdatering, nå er dette ordnet
- Noen brukere har to sebrakontoer, og dette skapte problemer for personsiden. Dette har vi nå tatt fikset
- En del brukere manglet oversettelse av personsiden sin, noe som ga en del feil i redigeringsmodus, disse feilene skal nå være tatt hånd om

Endringer på studieprogram og emnesidene:
- Studieløpstabellen har på engelske sider i noen tilfeller vist norsk tekst, dette er ordnet
- "Undervisningsstart" er endret til "Undervisningssemester" på emnersider
- En annen tekstformatering på tittelfeltet er tatt i bruk for å synliggjøre spesialiseringsvalg på studieprogram bedre

Ny funksjonalitet og generelle forbedringer:
- Kalenderen har fått to nye felt: for påmeldingsfrist og lenke til påmeldingsskjema. NB! Det er fortsatt dato for selve arrangementet som vil dukke opp i kalenderoversiktene
- Når du nå søker på artikler for tilknyttet innhold, vil du bare søke i artikler på samme språk som den artikkelen du står på

 

Oppdatering 08.10.2014

I denne oppdateringen flytter vi innholdet fra alle ansattes personsider over på ny plattform, samtidig som de foreløpig siste justeringene for personsidene blir tatt hånd om. Du kan lese mer om ny funksjonalitet knyttet til personsidene her. EVU skal en runde til i utviklingsmodus før de møter omverden - følg med i neste oppdatering! 

Ellers har vi: 

- Satt inn profilering for spesialsamlingene på /UB sin områdeforside
- Gitt UB chat på de engelske sidene deres - så nå kan du snakke med biblioteket på både norsk og engelsk! 
- Filterkategoriene på emnelistene manglet oversettelse fra engelsk. Dette er fikset.
- Emner har på oppdrag fra redaksjonsrådet for utdanningsinformasjon nå fått justert visningen slik at "Undervisningssemester" er omdøpt til "Undervisningsstart", og at "Antall semester" vises over informasjon om undervisningsspråk. 

Neste oppdatering kommer ca 20. oktober.

Oppdatering 22.09.2014

Nå nærmer vi oss publisering av de nye personsidene og EVU-området, og har i stor grad fokusert på dem i denne releasen. Men vi har funnet plass til litt generelle forbedringer på systemet også. Personsidene er nok de som er mest klar for omverden, mens EVU-området nok ikke vil være klar før neste release. 

Dette er de endringene som vil være synlige for brukerne: 

- Personsidene er nesten ferdige. Vi har en del småplukk som må endres før vi går over til den nye løsningen, men vi er snart klare med sidene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om personsidene og de nye mulighetene ved en senere anledning. 
- Personlister har fått et nytt utseende fordi vi gjør plass til at emneordene skal kunne vises i personlistene. Disse vil bli endret litt til i neste release, men layouten vil i stor grad være den som de har fått nå. 
- "Logg på"-lenken som viste seg på tilknyttede personer er fjernet
- Workshop er lagt til som arrangementstype
- Ved å lenke til en fane på en side så vises nå hele siden, men med den spesifikke fanen åpen. Dette var for å ikke skjule informasjon som vistes over, selv om lenket til den spesfikke fanen. 
- Emnelisten kan nå filtreres på grad også. www.uib.no/emne
- OU-prosjektet sin logo er lagt til på ansattsidene. 

Neste oppdatering er planlagt til 6. oktober og vil etter planen fullføre småplukket på personprofilene og evu-sidene. Vi skal før den tid ha informasjonsmøter med rolle-2 brukere om de nye personsidene. Etter dette gyver vi løs på kalenderen, som skal få seg et løft både hva funksjonalitet og utseende angår. I tillegg jobber vi med saker for Utdanning for å kunne vise fram utvekslingsavtaler knyttet til studiesidene, og med ny funksjonalitet knyttet til Ansattsidene. Følg med!

Oppdatering 08.09.2014

Vi jobber på spreng for å få ferdig EVU-sidene og nye personprofiler - og vi nærmer oss! Vi regner med at neste oppdatering, om ca to uker, vil gjøre disse områdene klare for omverden. For øvrig har vi justert litt på den nye malen for Universitetsbiblioteket, spesielt funksjonaliteten rundt det å vise åpningstider til de ulike avdelingsbibliotekene.

Av andre endringer som brukere vil merke er:

 • Vi har lagt til en ny kalenderhendelses-type: Presentasjon. I neste oppdatering legger vi også til typen: Workshop.
 • Vi har fikset en bug i snarvei-tilgangen til å redigere menyen slik at det lille tannhjulet her er tilgjengelig, også når man har færre enn fem menypunkter.
 • Vi har lagt til et script som gjør at man kan laste en side uten å få opp "Vi bruker informasjonskapsler"-varselet. Dette skal hjelpe alle som vil vise uib.no-sider på feks informasjonsskjermer, og som vil unngå at informasjonen forsvinner bak varselet. For å slå av varselet, slett alle informasjonskapsler i browseren og last siden: http://www.uib.no/?cookies_accepted
 • Vi har nå sørget for at tab med Studieløpstabell forsvinner fra studieprogram-sidene, dersom studieløpstabellen ikke finnes (importeres fra FS)
 • Vi skjuler alle EVU-kurs, inntil EVU-kurs-sidene er på plass.

Neste oppdatering er planlagt til 15. september og vil etter planen fullføre personprofil og evu-sidene. Etter dette gyver vi løs på kalenderen, som skal få seg et løft både hva funksjonalitet og utseende angår. I tillegg jobber vi med saker for Utdanning for å kunne vise fram utvekslingsavtaler knyttet til studiesidene, og med ny funksjonalitet knyttet til Ansattsidene. Følg med!

 

 

Oppdatering 26.08.2014

Dette er de viktigste sakene fra oppdateringen vi gjorde tirsdag 26. august:

 • De nye studiesidene lar deg åpne studieplan i et nytt vindu. Studieplanen vil nå ha en tittel øverst som også angir hvilket semester studieplanen du har åpnet,gjelder for.
 • Bytt språk-lenken har vært borte på edit-sidene - nå er den tilbake på plass
 • Vi har lagt til besøksadresse i kolofonfeltet
 • Vi har oppdatert hjelpetekst på innloggingssiden til W2, for å gjøre det tydeligere man pr i dag kun redigerer personsidene herfra (unntak: EVU).

Og ellers, foreløpig ikke synlig på uib.no:

 • Generell forbedring av lesbarheten og layout på personsidene
 • Som en forberedelse til at vi får mange nye brukere inn som skal redigere sine personsider, men som ellers ikke har noen rolle i w3, har vi sørget for at slike brukere også får en verktøymeny når de logger inn.
 • Videreutvikling av nye sider for EVU
 • Diverse mindre stylingjusteringer og tekniske saker

Oppdatering 11.08.14

I denne mindre releasen har fokuset vært på å finjustere UB sine nye nettsider i tillegg til personsidene og litt småfeil.

 • Vi har lagt til en valideringsfunksjon i tekstfelt som redigeres som HTML at !important ikke er tillatt. Dette er for å unngå overstyring av uib.no sin generelle styling.
 • Lagt til GitHub som et av stedene man kan knytte sin profil opp mot i de nye personsidene. GitHub er et nettsted hvor man kan dele kode.
 • Oppdatering av Drupal
 • Lagt til en ny kategori for hendelser som heter Guided tour/Omvisning
 • Finjustering av personsidene
 • Finjustering av UB sine sider
 • Fikset en feil i importering av brukere. Importeringen skal nå fungere som den skal og alle brukere blir hentet inn.
 • Det er nå mulig å knytte personer opp mot en artikkel og gi denne samlingen en valgfri tittel som f.eks "kontaktpersoner" eller "fagreferenter".

Oppdatering 07.07.2014

Vi slipper igjennom en liten ekstra oppdatering for å rette opp noen små saker som ikke kom med i 7.8. I denne oppdateringen har vi:

 • fått på plass regler for hva som skal skje med områder og artikler under områder som bytter navn
 • rettet en feil i filtrering på NUS-lister for studieprogram og emner gjorde at informasjon dupliserte seg selv.
 • ordnet noen små mangler ved den responsive visningen av UBs sider
 • gjort en liten opprydning i layout på nye personsider i redigeringsmodus
 • og vi har fått vår egen side som viser de fullstendige release-notatene vi registrerer hver gang vi gjør en oppdatering. Hvis du er interessert, finner du denne siden her http://www.uib.no/webdesk/release-notes

Oppdatering 02.07.2014

I dag har vi oppdatert uib.no. Mye av oppdateringen har handlet om å legge til rette for Universitetsbiblioteket som går på lufta med nye, flotte sider 6. august, og for EVU. I tillegg fortsetter vi arbeidet med nye personsider. Disse går det an å ta en kikk på hvis du logger deg inn på https://w3.uib.no/nb/user og klikker på ditt eget navn i menylinjen øverst på siden til høyre. NB! Det er fortsatt personsidene fra det gamle systemet som vises ut på uib.no!

 

Noen feil og nye funksjoner som alle bør være oppmerksomme på:

 

Nye funksjoner og endringer:

 • Nå kan du ha inntil fem artikler i nyhetskarusellen!
 • Vi har fått tilbakemeldinger på at det er rart når "NYHETER" i kolonnen til høyre på sidene våre viser "nyheter" fra flere år tilbake. Slik systemet har vært, har det vist siste fem nyheter som er lagt inn, uavhengig av hvor gamle eller nye de er. Nå har vi endret innstillingene, slik at kolonnen ikke vil vise nyheter eldre enn 4 måneder. Hvis du oppretter en ny nyhet, vil denne og NYHETS-kolonnen dukke opp igjen. Dersom noen ønsker å ha en lenke til nyhetsarkivet, feks i menyen, kan man bruke url uib.no/[områdenavn]/news-archive
 • Vi har i denne oppdateringen introdusert feltet "Tilknyttede personer" til artikler. Funksjonaliteten lar deg lage egne personlister knyttet til artikkel, med lenke videre til personsidene. Personer legges til ved hjelp av brukernavn. NB! Denne funksjonen er ikke 100 % ferdig. Vi skal justere litt både på styling og på hvor listen legger seg på siden. Dette vil bli tatt i neste oppdatering.
 • Det nye systemet har gitt mulighet for å legge til nye brukere og ansatte direkte på området, men eventuelle endringer gjort her vil alltid bli overskrevet av Sebra-synkroniseringen. Derfor har vi nå stengt tilgangen til disse feltene. Tilgang gis via godkjenner i Sebra!
 • Feltet "undervisningssemester" er nå igjen synlig på emnesidene. Disse har vært usynlige en stund mens studieadministrasjonen har jobbet med å legge til rette innholdet

Feilrettinger:

 • Vi har hatt tilbakevendende problemer med at filteret som går overs sidene og lager lenker til studieprogram og emner, kræsjer når sidene blir for store. Dette har vi nå laget en fiks for. 
 • En feil i i integrasjonen mot FS gjorde at url-er lagt inn i FS ble vist ut dobbelt - dette er rettet. 
 • En feil gjorde at hvis man navigerte via faner på en side, hendte det at man mistet muligheten til å scrolle og at man "mistet" fanene. Denne feilen er rettet. 
 • En feil gjorde at feltet for "Stilling" på vitnesbyrd var blitt låst for redigering. Dette er nå åpnet igjen. 
 • Vi har hatt en feil i synkroniseringen mot Sebra, denne er nå rettet.

 

Oppdatering 10.06.2014

Dagens oppdatering har primært håndtert tilrettelegging for visning av EVU-kurs på w3, samt jobber videre med ny forside for Universitetsbiblioteket og nye personsider.  Samtidig har vi gjort noen små feilrettinger og endringer, og vi har flyttet det siste området fra gammel til ny plattform. Nå gjenstår bare personsidene! Disse vil bli flyttet over sommeren, og nærmere informasjon om det vil komme over sommerferien. 

Her er de sakene fra dagens oppdatering som brukere vil kunne merke: 
* Vi har gjort noen styling-endringer i kalender-visningen, primært med fargebruk og kontrast, og samtidig har vi justert orange-fargen vår slik at den møter krav om kontrast som er gitt i krav til universell utforming av offentlige nettsteder. Vi har også satt et merke/label på søkefeltet vårt, også for å møte et slikt krav. 
* En feil har gjort at videoer bare viste som en tynn linje på mobil - dette er nå rettet
* Ny mulighet: Nå kan man legge studieprogram som tilknyttet innhold til artikkel!

Mange fikk sikkert med seg at vi hadde problemer med nettstedet vårt fredag mellom Kristi Himmelfart og helgen. En av tingene vi gjorde for å avhjelpe situasjonen da, var å skru av filteret som gjorde om studiekoder til automatiske linker. Nå har vi skrudd på igjen denne funksjonaliteten, og vi tror vi har et stabilt nettsted, men gi gjerne lyd dersom dere oppdager uregelmessigheter!

 

 

Oppdatering 12.05.2014

Mens alle andre var opptatt med å sparke igang Grunnlovsjubileet eller komme seg etter Alumnusdagene, gjorde vi en oppdatering av systemet mandag 12. mai. Her er høydepunktene

Generelle endringer:

- Alternativ tekst for bilder er et krav i henhold til regelverk for universell utforming av offentlige nettsteder. Derfor har vi nå gjort det obligatorisk å legge inn alternativ tekst for bilder.Husk at det fortsatt spiller en rolle HVA du skriver i dette feltet. Les mer om kravene til alternativ tekst for bilder på Difis sider om universell utforming av offentlige nettsteder.
- Vi har endret på design for menyen på forsiden til uib.no i mobilvisning, for å bedre synlighet og tilgjengelighet på utvidet meny her. Sjekk mobilen din - og gi oss gjerne en tilbakemelding!
- Vi har forbedret utseende på vitnesbyrd-teaser på områdeforsiden slik at sitatmerkene nå er like de som brukes inne i selve saken

Feilrettinger:

- Etter siste migrasjon har vi nå over 1000 områder på uib.no, og det viste seg at dette skapte noen problemer i webdesken. Noen opplevde nemlig å ha områder som falt utenfor de ti forslagene man får når man fyller inn området sitt i autocomplete-feltet. I denne oppdateringen la vi til rette for en bakvei inn til å opprette innhold for de som hadde dette problemet. Neste oppdatering vil ta et bedre grep om dette, og vil blant annet utvide antallet forslag du får på listen til 25. Vi håper dette løser problemet for alle, men ber om at dere melder fra til oss hvis det ikke gjør det!

- Vi har hatt en feil fra RSS-tjenesten vår som leverte RSS-feed med bare feil i datoene på områdeforsidene. Denne er nå rettet opp i.
- Vi har nå sørget for at hendelsestypen "Utstilling" er synlig på alle datoer innenfor varigheten til hendelsen. Vi vil gjøre det samme for alle andre hendelser, men trengte en ekstra runde på hvordan dette skulle falle ut i listene før vi slapp det løs!

Ellers jobber vi med å legge til rette for nye personsider og for Universitetsbiblioteket på ny plattform. I tillegg har vi flyttet enda et område - nå er 97,3 % av innholdet på uib.no flyttet til den nye plattformen! 

Neste oppdatering er planlagt til 26. mai. Ha en strålende 17. mai så lenge!

Oppdatering 28.04.2014

Oppdateringen 28. april oppdaterte drupalkjerne og moduler, migrerte nye områder til w3, gjorde ferdig de siste rettelsene for nye utdanningssider, rettet opp et par mindre feil og begynte arbeidet med å få på plass Universitetsbiblioteket på ny plattform. 

Det er ingen saker som byr på merkbare endringer for brukeren, men vi gjør oppmerksomme på at vi nå også har begynt å arbeide med nye personsider. Det betyr at brukerens side - https://w3.uib.no/nb/personer/[Fornavn.Etternavn] - langsomt vil begynne å ta form. Det er imidlertid fortsatt personsidene fra gammel plattform som vises ut på nett, og man må fortsatt gå til https://www.uib.no/login for å redigere sin egen profil!

Neste oppdatering er planlagt til mandag 12. mai. 

Oppdatering 10.04.2014

I denne runden har vi oppgradert mange av modulene som bygger nettstedet vårt. I tillegg har vi begynt arbeidet med nye personsider og fortsatt arbeidet med studieinformasjonen på uib.no. 

Her er en oversikt over øvrige høydepunkter: 

Utseende på listene over studieprogram og emner på områdene har byttet utseende. Dette er et skritt på vei til et enhetlig utseende på alle studieoversikter på uib.no. I neste omgang vil disse listene også få filter, slik at det går an å filtrere seg ned på fag og/eller studiepoeng. Vi har samtidig endret rekkefølgen på studieprogramlistene, slik at bachelorstudiene vises først.

- Vi har lagt til en ny hendelsestype for arrangementer - "Møte"

- Vi har rettet opp utseende på hendelser av typen "Utstilling" i sidespalten på område.

- Det vil nå være mulig å lenke direkte til en underfane (h2-tab) på en side. Det vil si at du vil få spesifikke url-er til faner på siden din, slik at du kan oppgi lenke direkte til dette innholdet.

- Vi har rettet opp i rekkefølgen på feltene i artikkel, som var stokket om på etter forrige oppdatering.

 

Oppdatering 01.04.2014

Denne oppdateringen dreide seg hovedsakelig om å få flyttet noen etterlatte områder etter MOFA, samt Universitetsbiblioteket over på ny plattform. Det gjøres i tillegg fortsatt en del arbeid på funksjonalitet for studieprogram og emnevisninger. For øvrig trekker vi fram følgende:

 • Vi har rettet opp en feil som har at  adresseinformasjon fra SEBRA ikke har blitt synkronisert ut på områdene på nett - dette kunne feks føre til at det lå feil adresseinformasjon i kolofon på områdesiden, selv om den var oppdatert i Sebra.
 • Vi har gjort kalenderdata fra nettet tilgjengelig som åpne data

Oppdatering 18.03.2014

I forrige uke flyttet vi over Det medisinsk odontologiske fakultet og Universitetsmuseet til ny plattform. De vil bli offentliggjort med nye sider før påske.

Dagens oppdatering gjør i hovedsak oppdateringer og feilrettinger knyttet til studieprogram, emner og lister på utdanningsområdet. I tillegg har vi tatt med noen saker som gjelder systemet generelt: 

- Hvis du bare har et lite bilde i en sak, vil systemet nå la dette vise som "teaser" i tilknyttet innhold-oversikt. (Tidligere måtte du ha et stort bilde)
- Tilknyttet innhold på innholdstypen vitnesbyrd har hatt feil og mangler - nå er disse fikset og man kan legge tilknyttet innhold på et vitnesbyrd på samme måte som på de andre innholdstypene (nyhet, kalenderhendelse og artikkel)
- Fagsider har nå mulighet til å få meny 
- WYSIWYG (teksteditor-feltet) i webdesk på artikkel har nå mulighet til fullskjermvisning

Neste oppdatering er planlagt til uke 14.

Oppdatering 04.03.2014

Dagens oppdatering gjør i all hovedsak finpuss på sidene for studieprogram og emner. Disse er foreløpig ikke offentlig tilgjengelige, men innloggete brukere kan ta en titt på w3.uib.no/nb/studieprogram og w3.uib.no/nb/emne

I tillegg har vi lansert doktorgradspressemeldinger på w3, fikset noen feil og gjort noen stylingforbedringer. Her er en oversikt over de mest relevante oppdateringene:

- Endrer default sortering på doktorgradspressemelding til å være synkende
- Skjuler datofeltet på doktorgradspressemelding
- Fjernet "Forrige/neste"-lenke på doktorgradspressemeldingssiden, inntil gamle doktorgrader er importert i systemet
- Fikset bug som skjulte "Bruk"-knappen på ansattlistene
- Fikset bug som forkortet tittel-teksten i slideshowet
- Satt inn ny versjon av sosiale medier-ikonene på områdeforsidene
- Fikset bug som gjorde at sider med lenker til hverandre i tilknyttet innhold ga feil på siden
- Sørger for at alle artikler får opprettet alias på gammel tittel, dersom de får endret tittel
- Pluss noen Tekniske saker

Oppdatering 17.02.2014

Siden sist har vi flyttet over Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet til ny plattform, og vi regner med at de går på lufta med de nye sidene sine i løpet av en uke eller to. Medisins-odontologisk fakultet og Universitetsmuseet er de neste til å flytte innholdet sitt bort fra gammel plattform, begge skal over før påske. 

Oppdateringen i dag har i all hovedsak avsluttet et stort arbeid med å gjøre klart for visning av studieinformasjon på ny plattform. I tillegg inneholder oppdateringen et par saker som dere bør være spesielt oppmerksomme på: 

- Vi har endret default status for nye artikler til å være "upublisert". Det betyr at når du oppretter en ny artikkel, må du aktivt publisere den for at den skal vises på nett. Vi jobber videre med å lage en funskjon for et "arbeidskopi" av en side, altså at du kan lagre oppdateringer på en artikkel uten nødvendigvis å publisere eller skrive over det som allerede er publisert. 

- Siste oppdatering introduserte en bug i webdesken som har gjort at utseende her ble forverret. Vi arbeider som kjent med en helt ny webdesk, men inntil videre har vi nå i alle fall ryddet opp i den gamle, slik at alle knapper og lenker skal være tilgjengelige.

Vi kommer til å ha en liten "etterslenger"-oppdatering allerede på onsdag, men neste store oppdatering er planlagt til 3. mars.

 

 

Oppdatering 28.01.2014

Denne oppdateringen har fortsatt arbeidet med visning av studieprogram, emner og lister på uib.no. Vi håper å sluttføre dette arbeidet til neste oppdatering, i begynnelsen av februar.

I tillegg har vi gjort noen justeringer og rettet noen feil. Her er høydepunktene:

 • Vi har hat en del problemer med infosider som "mister" fanene sine med ujevne mellomrom. Vi håper vi nå har funnet årsaken til dette og at dette ikke lenger vil være et problem.
 • Vi har også justert fuksjonen for utskrift av sider som benytter seg av faner, slik at en utskrift av sider med faner nå er blitt ryddig og riktig.
 • Vi har rettet opp adressefeltet i kolofonfeltet (på bunnen av siden), slik at de nå viser adressen til det området man er på (tidligere viste dette bare den sentrale adressen til UiB).
 • Vi har også finpusset på funksjonaliteten som lar deg skrive inn en emne- eller studieprogramkode som omdannes til lenke direkte i editor. Nå skal du også kunne overstyre den automatiske lenken med din egen manuelle lenke, hvis du ønsker det. Slik kan du altså nå for eksempel lage lenke til emnet, bare ved å skrive setningen "Emnet ARA105 er spennende" - og lenken til emnevisning vil automatisk legge seg på emnekoden. Men la oss si du ikke ville lenke til emnevisningen, men heller til fagsiden for Arabisk på uib.no, og fortsatt bruke emnekoden i teksten - nå lar det seg gjøre uten at du får en brutt lenke. Din manuelle lenke vil med andre ord overstyre den automatiske lenken, feks slik: "Emnet ARA105 er spennende".

De øvrige sakene i oppdateringen var av teknisk karakter og oppgraderte blant annet noen av modulene i løsningen.

 

 

Oppdatering 13.01.2014

I årets første oppdatering fortsetter vi å jobbe med funksjonalitet og utseende på studieprogram og emner på ny plattform, samt en rekke saker som er mer synlige for alle.

Vi har rettet opp noen feil knyttet til visning av faner i artikler og også gjort justeringer i funksjonaliteten som lar deg skrive en emne- eller studieprogramkode rett i teksten og automatisk få opp en lenke til dette. Vi håper med dette vi er kvitt feilene knyttet til denne funksjonaliteten, men meld fra hvis dere opplever ustabilitet i forhold til denne funksjonen! Generelt anbefaler vi at men ENTEN lager en manuell lenke der man ikke benytter emnekoden/studieprogramkoden i selve teksten - feks: "Moderne litteratur og poetikk fra 1700 fram til i dag" og at man manuelt legger lenken: "http://www.uib.no/emne/ALLV103" under denne teksten, ELLER at man bruker emnekoden ALLV103 og dermed automatisk får opp lenke til emnet. Man bør altså ikke bruke både emnekoden i tekst OG forsøke å legge lenken manuelt på denne teksten.

Vi har også forbedret visuell utforming av lenker på uib.no. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at lenkene i løpende tekst spesielt var lite synlige, og vi har derfor forbedret kontrasten i fargen som er brukt på disse, samt gjort noen andre justeringer for å gjøre disse mer synlige. Her er det mulig vi skal ha flere runder med finpuss, gi oss gjerne en tilbakemelding på hva dere synes!

Oppdateringen har også gitt vitnesbyrd meny-tab i webdesk, slik at du kan knytte et vitnesbyrd til menyen din like enkelt som en artikkel, hendelse eller nyhet. Vi har også oppdaget en feil med funksjon for å legge tilknyttet innhold til vitnesbyrd, dette vil bli fikset i neste oppdatering, om ca 14. dager.

For øvrig har vi oppdatert ikonet for Google+, og lagt tl rette for at Aktuelt-redaksjonen skal kunne publisere doktorgradspressemeldinger på den nye plattformen.

Vi håper å være ferdige med studieprogrammer og emner på ny plattform ved neste oppdatering om 14 dager. Da nærmer det seg også at vi flytter det neste fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

 

 

Oppdatering 16.12.2013

I dagens oppdatering er det tre saker som vil være spesiet synlig for brukerne:

1) Ny lovgivning (Lov om elektronisk kommunikasjon §2-7b) stiller krav om  å gjøre alle brukere av nettstedet oppmerksomme på at vi benytter oss av informasjonskapsler. Nå kommer det derfor et varsel som gjør oppmerksom på dette når du første gang besøker nettstedet. Dersom du navigerer videre på nettstedet, aksepteres lagring av informasjonskapsler. Dersom du vil vite mer om hva og hvorfor UiB bruker informasjonskapsler, kan du lese om dette her.

2) På uib.no/aktuelt har vi nå lagt til en logo med lenke videre til På høyden i spalten helt til høyre.

3) Mobilvisningen av arrangementer i nyhetskarusellen ble for rotete når alle faktaopplysningene som vises i desktop-versjonen kom med. Vi har derfor gjemt disse opplysningene i nyhetskarusellen på mobilvisning. Du får selvsagt fortsatt opp alle data hvis du går videre inn på selve saken. 

For øvrig inneholder oppdateringen et knippe saker som legger til rette for visning av studieprogram og -emner på ny plattform. Disse vil bli flyttet i løpet av januar måned. 

 

 

Oppdatering 25.11 og 2.12.2013

Vi har gjort to oppdateringer på systemet de siste to ukene. Oppdateringene håndterer i hovedsak backend-saker knyttet til funksjonalitet for visning av studieprogram og -emner på ny plattform. 2. desember migrerte vi også innholdet på sidene til området /utdanning, /ua (studieadministrativ avdeling) og /laerer (området for lærerutdanning). Disse områdene vil sannsynligvis bli tilgjengelige på ny plattform før jul, mens visning av studieprogram og -emner ikke vil flyttes før slutten av januar.

Vi jobber også videre med bredde-endringen, men denne vil ikke være på plass før etter jul.

Det vil være en oppdatering til i desember, denne vil også i hovedsak inneholde saker som ikke er umiddelbart synlig for brukeren. I årets siste oppdatering lanserer vi også en løsning for å publisere doktorgradspressemeldinger på ny plattform.

Oppdatering 14.10.2013

Mandag 14.10 flyttet vi Psykologisk fakultet over på ny plattform. De nye sidene deres vil bli gjort tilgjengelig for andre i løpet av et par uker. Vi ønsker lykke til med arbeidet!

I tillegg har vi gjort noen mindre rettelser: 

 • Etter forrige oppdatering dukket det opp et grått felt på noen områdeforsider - dette har vi nå fjernet. 
 • Kulepunkter i faktabokser ble ved en feil skjult etter endring i css i forrige oppdatering - nå er disse tilbake. 
 • Lenken til å se kalender hadde forskjellig farge på norske og engelske sider - nå er de like!
 • Hendelsestypene i årsvisning for kalender var ikke oversatt, men blir det i denne oppdateringen.

Neste oppdatering er planlagt i månedsskiftet oktober/november. I denne oppdateringen begynner vi forberedelsene til å kunne flytte over utdanningsområdet, som er nestemann ut på ny plattform. 

 

 

Oppdatering 18.11.2013

Denne oppdateringen gjør i hovedsak noen forberedende øvelser til ny funksjonalitet som skal på plass før vi kan flytte området /utdanning med all studieinformasjon over på ny plattform. I tillegg har vi løst noen oppfølgingssaker fra forrige oppdatering: 

 • Publiseringsinformasjon ("Opprettet av / Sist oppdatert") var ved en feil havnet over hovedbildet på artikler som har dette. Denne informasjonen skal ligge under hovedbildet og vil nå være tilbake på riktig plass. 
 • Det er lagt til rette for å lage rss-feed av nyheter og hendelser på ansattsidene.
 • Eksternt innhold dukker nå opp i eierens webdesk og har fått områdetilknytning. Det er også mulig å søke fram eksternt innhold i webdesken.
 • Det er gjort et par små styling-korrigeringer 
 • og vi har byttet logo på uib.no forsiden. 

Neste oppdatering er planlagt allerede neste uke. Da skal forhåpentligvis enda mer av /utdanning sin funksjonalitet være på plass, i tillegg til at vi jobber mot å endre bredden på de nye sidene. En ny bredde vil gi større muligheter for variasjon i design på sikt. Følg med!

Oppdatering 31.10.2013

I denne oppdateringen fortsetter vi ryddejobben på forsidene, og kolonnene er nå tilbake i riktig rekkefølge. I feltet for fremhevet innhold er det er gitt mer luft rundt kolonnene, og rekkefølgen på innhold lagt som kulepunkter i dette feltet er rettet opp. Det er også lagt mer luft til rundt hovedmedia når det er lagt video i dette feltet - her var det tidligere litt trangt. Vi jobber videre med denne opprydningen, så her vil det komme ytterligere justeringer fremover. 

Vitnesbyrd-teaseren på forsiden har nå fått tittelen som lenke inn til selve saken, og en feil som gjorde at "Les mer"-lenken dukket opp over sitatet når man ikke hadde registrert navn på vitnesbyrdet, er rettet opp. 

En feil har gjort det umulig å legge til eksisterende filer eller media til innhold, dette er nå rettet opp. Vi har også fikset en feil som gjorde at tilknyttet innhold med ekstra lange titler fikk brutte lenker. 

For å unngå feil i navigasjon, har vi fjernet lenke fra tredje brødsmulenivå på artikler. 

I tillegg har vi gjort noen tekniske justeringer i backend. 

Vi hadde håpet å få på plass tilgang til opprettet eksternt innhold for rolle 2 og 3 i denne oppdateringen, men det viste seg å by på litt flere problemer enn vi hadde forventet. Dette vil komme på plass i neste oppdatering, som er planlagt 13/11. Skulle noen trenge å gjøre endringer i eksisterende eksternt innhold før den til, hjelper vi til med det! Bare legg sak i Issue tracker eller send en e-post til webred@uib.no

Oppdatering 09.10.2013

I dag har vi oppdatert systemet og flere av endringene er saker dere vil merke godt. Noen er gode forbedringer og noen av endringene er første skritt på veien til gode forbedringer. Vi takker igjen for all tålmodighet dere viser mens vi bygger den nye uib.no! 

NB! Feil etter oppdatering: vi har oppdaget en feil på visning av faner på artikler etter oppdateringen. Feilen er nå rettet opp. (10.09.2013).
 

Her er et raskt overblikk over endringene for øvrig: 

Tilknyttet innhold har fått nytt design – og viser nå også med bilde, dersom saken som er knyttet opp har det. Vi har dessuten fjernet den grå boksen for å gi siden et lettere og mer leservennlig preg. Samtidig har vi satt en begrensning på antall tegn av ingressen som vises, slik at utlistingen kan bli jevnere. Lange ingresser vil dermed bli kuttet og man må gå inn på selve saken for å se hele ingressen.

Eksternt innhold som legges inn med bilde og ingress, vil nå også vises med bilde og ingress i lister over tilknyttet innhold.

Vi har begynt et større arbeid med å restrukturere områdeforsidene. Dere vil i første omgang merke at  boksen med relevante lenker som tidligere lå under boksen med instituttene, nå vises ved siden av boksen med institutter på fakultetsforsidene. Vi har også begynt arbeidet med å rette opp marger og luft for å få et jevnere og ryddigere uttrykk. På sikt skal dette hjelpe oss med å få en forside hvor elementene kan flyte rundt etter skjermstørrelsen, uten at vi får tomme blanke felt noe sted på siden. I neste omgang skal vi også standardisere skriftnivåer for et mer helhetlig uttrykk. 

NB! En del har brukt nederste del av feltet over til å lage en overskrift til vitnesbyrd-teaseren på områdeforsiden. Den vil nå være feilplassert og vi anbefaler at dere fjerner denne.

Vitnesbyrd-teaseren har til gjengjeld nå fått med seg overskriften fra saken med i teaseren – dette håper vi overflødiggjør den ekstra tittelen mange har brukt. Vi har også lagt til gåseøyne for sitatet og flyttet navnet på personen under sitatet. Vi skal justere noe mer på designet her, men må ha på plass noen av elementene i restruktureringen av områdesiden først.

Ellers oppgraderte vi flere Drupal-moduler denne gangen. Vi har testet nøye, men vet av erfaring at her kan det skje ting i systemet som ikke plukkes opp av oss. Nøl derfor ikke med å gi oss en tilbakemelding på webred@uib.no eller på Issuetracker hvis dere finner noe dere stusser over.

Husk også brukerdokumentasjonen på http://www.uib.no/web. Nå kan dere gå inn og besøke sandkassen vår, der det nå ligger ute skisser til ny webdesk og informasjon om arbeidet vi gjør med utvikling av nye personsider – med mulighet til å kommentere tilbake til oss!

Til slutt tipser vi om nytt innhold fra Kommunikasjonsavdelingen: Se gode råd du bør følge hvis du skal opprette eller bruke en institusjonskonto på sosiale medier. Følg ellers med på vår samleside for tips, råd og retningslinjer på http://www.uib.no/web.

 

 

Oppdatering 18.09.2013

Det er gjort en oppdatering på ny plattform onsdag 18. september. Oppdateringen innehold en oppgradering av Drupal core og moduler, gjorde en del tekniske justeringer og hadde i tillegg følgende saker: 

 • Ansattsidene har fått endret layout slik at den korresponderer med layout på øvrige sider på uib.no. Dette innebærer først og fremst at lenker til tilknyttet innhold er flyttet fra en lenkestruktur til høyre i bildet, ned under artikkelen. Dermed gjør vi ansattsidene mindre sårbare når endringer vi gjør i den generelle layouten, og navigasjonen blir også mer intuitiv. Her finner du veiledning til funksjonaliten "Tilknyttet innhold".
 • Vi har også lagt til funksjonalitet som gjør at du ser hvilket område artikkelen du søker opp som tilknyttet innhold, hører til opprinnelig. Les mer om dette også i veiledningen om "Tilknyttet innhold".
 • Vi hadde varslet en endring i "Vis hele kalender"-visningen, som ville gi oversikt over hendelser 6 måneder fram i tid. På grunn av grunnfunksjonalitet i kalendermodulen vi bruker, har vi måttet gjøre noe om på dette. Vi legger nå opp til muligheten til å se hele årets hendelser i egen visning og denne muligheten vil komme på plass i neste oppdatering. Til gjengjeld er filteret for kalenderen er nå endelig oversatt til norsk.
 • Områdeforsidene har nå fått mulighet til også legge lenker til Instagram og Google+ som lenker til sosiale medier. Les mer i veiledningen om sosiale medier på områdeforsiden
 • Justering/rettelse etter innføringen av ny funksjonalitet for å legge til sider i meny: Det er ikke lenger mulig å legge til innhold som underpunkt til nivå to i menyen (ettersom dette ikke er et nivå vi opererer med på sidene).
 • Aktuelt-sidene har nå også fått funksjonaliteten som gjør at en artikkel automatisk får "Nyhet" i kickerfeltet, dersom man ikke legger en tekst her selv. 
 • Ansattlistene på områdesidene (fag- og forskergrupper) har nå fått overskrift. 
 • Stylingjusteringer og bugfiks for visning på mobil og en liten justering i styling på publiserings-info.

Vi hadde også lovet en oppdatering på utseende på vitnesbyrd-visningen på områdeforsiden. Denne måtte dessverre også forskyves, men vi håper å få den på plass til neste oppdatering! 

 

Oppdatering 11.09.2013

Oppdatering 11. september migrerer SV-fakultetet til ny plattform. Nå skal fakultetet rydde og bygge nytt, før vi også gjør dem tilgjengelige for omverdenen på den nye plattformen.  Velkommen til alle fra SV-fakultetet!

I tillegg har vi rettet opp noen saker som dukket opp i kjølvannet av menysplittingen vi foretok i forrige oppdatering:

 • Brødsmulestien er fikset.
 • Det er nå mulig å legge vitnesbyrd som relatert innhold.
 • Rolle 2 og 3 har fått tilgang til å legge til eksternt innhold i webdesk. Eksternt innhold-funksjonen bruker du når du vil legge en ekstern lenke som tilknyttet innhold  . Les mer i veiledningen!
 • Rolle 2 og 3 kan nå bare redigere menyen på områder man har redigeringsansvar for.
 • Feilmelding ved oversettelse av innhold er fikset
 • Stylingjusteringer på publiseringsinfo på infosider og ansattesider

Neste oppdatering er planlagt om ca en uke. I denne oppdateringen skal vi etter planen gjøre enda noe finpuss på den nye menyfunksjonaliteten, noen flere justeringer på styling på publiseringsinfo, på vitnesbyrd-teaseren som ligger på områdeforsidene og  justere vis hele kalender-funksjonen til å vise 6 måneder fram i tid. 

 

Oppdatering 04.09.2013

Det ble gjort en større oppdatering på ny plattform 4. september 2013.

Oppdateringen har ført til nye veiledninger i brukerdokumentasjonen:
Den nye menystrukturen introduserer en ny måte å legge til artikler i meny på. Dette kan du lese mer om i brukerveiledningen. Her kan du også lese om hvordan du bruker feltet for relatert innhold.

Om oppdateringen:
Uib.no har hatt en arkitektur som er bygget rundt én stor meny for hele nettstedet. Dette har ført til lengre responstid på sidene under uib.no. For å unngå dette, har vi nå splittet opp arkitekturen, slik at hvert område har sin egen, frittstående meny. Samtidig har vi endret prinsippe for navigasjonssider - disse ligger nå ikke lenger i en menystruktur, men er relatert innhold - altså en måte å vise til videre lesing på nettstedet. Vi har også strammet inn på rettighetene, slik at man nå bare har tilgang til menyene for de områdene man har redigeringstilgang til.

I tillegg inneholdt oppdateringen: 

 • noen små justeringer på styling
 • fjernet tilgang for level 2 brukere til å legge opp egen logo i tittelfeltet (ettersom det etter retningslinjer for UiBs profil ikke er lov å sidestille andre logoer med UiBs logo - uten spesiell tillatelse).
 • feilretting i mobilmenyer
 • Rettet feil som gjorde at "Stilling ledig"-header viste selv om det ikke fantes ledige stillinger
   

 

Oppdatering 13. og 19.08.2013

Det er gjort to oppdatering på systemet tirsdag 13. august og mandag 19. august. 

Oppdatering tirsdag 13. august gjaldt i hovedsak forberedelser til å flytte av forside uib.no og uib.no/aktuelt til ny plattform. Med denne oppdateringen har vi også strammet noe inn på tilganger til å redigere områder. Denne endringen medfører blant annet at det nå har dukket opp en ny fane i webdesken som heter "Share". I denne fanen får du oversikt over hvilke områder du har tilgang til og hvilke områder du kan dele din artikkel videre til utover de områdene den flyter til automatisk. Denne funksjonen kan du lese mer om her

Utover dette har vi gjort noen justeringer i design på artikler, der publiseringsinformasjonen (forfatter og dato) samt sosiale medier-ikoner er flyttet på. Stikktittel er nå også flyttet over hovedtittel på en artikkel. 

Oppdateringen 19. august rettet små feil knyttet til forrige oppdatering, for det meste på frontend både for desktop og mobil visning i tillegg til en del tenkiske justeringer. 

Den neste oppdateringen på systemet vil innebære en større endring i hvordan sider legges i meny. Vi sender ut informasjon og brukerveiledning om dette i forkant av endringen. 

 

Oppdatering 24.06.2013

Release mandag 24. juni inneholder noen mindre justeringer etter forrige release, samt noen tekniske ryddesaker:

* Forfatter blir lagt til automatisk i byline/forfatter-felt når en sak opprettes.
* Fikset feil i sykroniseringen med FS etter ITAs kontinuitetstesting 15. juni.
* Fikset feil som fikk videoer til å forsvinne når vinduet ble smalt.
* Oppgradering av moduler og andre tekniske saker 

Oppdatering 10.06.2013

Her er høydepunktene fra oppdateringene gjort på w3 mandag 10. juni

Ny funksjonalitet:

Dette kan benyttes på alle enheter – bare bytt ut enhetsreferansen (for eksempel bytter du altså ut «fremmedsprak» i eksempelet over med «ahkr»). Gi beskjed på webred@uib.no dersom og hvor dere ønsker å få lagt dette i meny, så bistår vi med arbeidet.

 • Det er lagt inn et ekstra felt for forfatter/byline. Tanken er at dette fritekstfeltet kan brukes dersom forfatteren av saken ikke er har brukernavn ved UiB. NB! Funksjonaliteten er under utvikling og mangler foreløpig muligheten til ikke å vise en intern forfatter/oppretter av artikkelen. Dette vil komme på plass i neste release, før sommeren. Se ellers veiledning i brukerdokumentasjon her.
 • I nyhetsarkiv-listene kan du nå klikke på bildet og komme videre til saken.
 • Print av sider har fått et godt og konsistent oppsett.

Feilrettinger:

 • Tittelen "Ledige stillinger" viser ikke lenger på siden hvis det ikke faktisk er ledige stillinger å liste opp.
 • Feil i sorteringen på kalenderhendelsene er rettet opp
 • Bug i media-arkivet er rettet opp, det er nå mulig å søke i bildearkivet igjen.

For øvrig har vi gjort noen små rettelser og forbedringer i styling og på teknisk løsning.

Fram mot sommeren jobber vi nå først og fremst med å få flyttet uib.no/aktuelt og forsiden til uib.no over på ny plattform. Svært mye av trafikken til uib.no kommer via forsiden, og å flytte denne til ny plattform vil derfor gi større stabilitet for hele nettstedet.

 

Oppdatering 27.05.2013

Release mandag 27. mai inneholdt både justeringer og feilrettinger. Her er en oversikt over hva som ble gjort:

 • Stikktittelen på arrangementer viser nå riktig arrangementstype, feks "Gjesteforelesning" eller "Seminar". -#2429
 • Bla-funksjon på plass i kalenderen på mobile plattformer. -#2541
 • Vi nærmer oss lanseringen av nye ansattsider på uib.no, og hovedmenyen for disse sidene trengte litt finpuss for å få riktig visning på mobile plattformer. Det har den fått nå! -#2494
 • I forrige release la vi til informasjon om copyright på bildene som legges ut på uib.no. Denne informasjonen trengte litt styling for ikke å få for stort fokus, spesielt på små bilder. Dette er nå rettet opp. -#2903
 • Diverse hjelpetekster i webdesken er justert. -#2889
 • I den innebygde webbrowseren på android-enheter har UiB-logoen på toppen av siden blitt strukket ut av proposjoner. Dette er nå rettet opp. -#2511
 • Lange navn på områder (f.eks. institutter eller forskergrupper) ble vist over to linjer og ga et uryddig inntrykk. Dette er nå justert, slik at lange områdenavn får en pen visning. -#2886
 • Kartvisningene på uib.no viser på riktig zoomet nivå. -#2355
 • For bedre sikkerhet for systemet har vi fjernet tilgang til menystruktur for level 2 og 3 i webdesk. -#2948
 • En håndfull saker gir interne forbedringer for økt stabilitet/ytelse. - #2464, #2619, #2906, #2907,#2917 og #2933.

Oppdatering 13.05.2013

Release mandag 13. mai inneholdt både nyutvikling, justeringer og feilrettinger. Her er en oversikt over hva som ble gjort:

 • Nyheter og arrangementer vil nå automatisk flyte opp fra nivået innholdet er opprettet på til øverste nivå (fakultetsnivå). Når man oppretter en nyhet eller et arrangement, defineres denne flyten automatisk, men kan kan også overstyre den og definere den selv. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer i brukerdokumentasjonen.
 • Operative på nivå 2 og 3 kan lage en oversettelse knyttet til en artikkel i webdesken. Nå har disse også fått rettigheter til å knytte en allerede opprettet artikkel som oversettelse til en annen artikkel.
 • Oprative på nivå 3 har fått rettigheter til å se revisjon av innhold
 • URL lagt inn i "relevante lenker"-felt blir automatisk omgjort relative lenker, dersom de viser til interne sider på uib.no
 • Bilder: copyright-feltet gjort synlig under bilder.
 • Bilder: Label/kicker: FOTO lagt til under bildet, slik at hvis man fyller ut navn på fotograf, får det navnet en overskrift.
 • Karusellen på områdeforsidene roterer nå automatisk.
 • Arrangementsdata i karusell har fått ny styling.
 • Visning av webdesk på iPad har fått en overhaling
 • Feilmelding når "invalid users" fra sebra er synkronisert inn på liste over ansatte - rødt merke angir hvilke ansatte i listen det gjelder, og det er gitt mulighet til å fjerne dem fra listen før man lagrer området.
 • Mye av innholdet på uib.no har ingen engesk oversettelse. Hvis du leser en norsk artikkel som ikke har engelsk oversettelse, og klikker på "English" oppe i høyre hjørne, får du nå rammeverket til engelsk nettsted (meny, kalender og nyheter), men den norske artikkelen blir stående med en tydelig varselmelding øverst: "The content of this article has not been translated."
 • Brødsmulestien på de nye fagsider kom tilbake ved en feil i forrige release, og er nå fjernet igjen
 • Feil i funksjon på søk i ansattkatalog, kom som som uventet følgefeil i forrige release. Denne feilen er nå rettet opp.
 • Dato i kicker-feltet viser nå opprettet-dato, ikke sist oppdatert-dato.
 • Feil i funksjon på søkefelt for mobile enheter er rettet opp.

Oppdatering 22.04.2013

·         Filter på ansattelister på fag- og forskningsgruppesider blir fjernet
·         E-postadresse i kolofonfeltet (bunn) blir klikkbart
·         Visning av alle studieprogrammer/emner på fakultetsnivå på plass
·         Bug som hindret ny sortering av saker i slideshow fikset
·         Visning av kalendersaker i slideshow  - struktur fikset, design kommer i neste release
·         Opprydning i kalendervisningen
·         Nyhetssaker, kalendersaker og infosider får publisert-dato + sist-endretdato under byline. Blir stylet til neste release.
·         Fiks som rensker lenker lagt inn i tekst (rensker bort w3 og https-lenker)
·         Fiks som fikser språktilhørighet for bildetekstene .
 
+ en del tekniske saker som rydder og effektiviserer