Søk

Hva kan jeg gjøre hvis siden min ikke får høyt treff?

Det er vanskelig å lage en side som vektes høyt uansett hva man søker på. Det er viktig å tenke på at på noen søkeord så er kanskje innholdet som kommer over, viktigere. Dersom innholdet som kommer over er utdatert eller feil så bør du ta kontakt med webkontakter på området hvor siden er publisert, eller gå inn og avpublisere den selv dersom du har tilgang.

Se oversikt over alle webkontakter på uib.no

Hvis innholdet du har lagd ikke viser høyt på søkeresultat, men innholdet over ikke kan slettes så kan du sjekke følgende:

  • Har innholdet en god nok tittel og ingress? Tittel og ingress er veldig viktig når det gjelder søk. Vær bevisst på hvilke nøkkelord brukeren vil søke på for å finne innholdet.
  • Brukes søkeordet flere ganger i innholdet? Hvis man for eksempel søker på ”feriepenger” og dette begrepet ikke brukes i innholdet er det vanskelig å få treff på det. Jo flere ganger man bruker begrepet ”feriepenger” i innholdet, jo høyere vil det vektes når man søker på ”feriepenger” i søket.

 

Kommende arrangement vektes høyere enn arrangement som har vært. Nyheter som har vært publisert den siste måneden er også høyere vektet enn eldre nyheter. Infosider er litt vanskeligere å vekte, da mye av informasjonen som ligger på infosider er statisk og ikke blir oppdatert så ofte. Det er derfor viktig at infosider med utdatert informasjon enten oppdateres, avpubliseres eller slettes.


Undefined