For Sebra-godkjennere

Dette styres av godkjennere i Sebra

SEBRA er UiB's sentrale brukeradministrasjonssystem. Alle enheter (ansvarssteder) ved UiB har egne godkjennere i SEBRA som administrerer tilganger for sine ansatte, gjester o.l.  Du finner en oversikt over godkjennere i SEBRA her.

En godkjenner i Sebra styrer:

 • Hvem som kan redigere nettsidene til en enhet
 • Hvilke ansatte som vises i ansattlistene tilknyttet en enhet
 • Hvilke ansatte som er tilknyttet hvilke forskningsgrupper ved en enhet

Spørsmål kan legges som sak i Issue-tracker

 

Tilgang til å redigere på uib.no

En godkjenner i Sebra kan kan legge til, endre eller slette tilgangsrettigheter til personer i publiseringsverktøyet ved sin enhet. En person (både ansatte, eksterne og studenter med ansattkonto) kan få tildelt en innholdsprodusentrolle på et eller flere områder. En innholdsprodusent har tilgang til å opprette og slette sider, redigere menyer og redigere personsider. En innholdsprodusent skal ha gjennomført Kommunikasjonsavdelingens grunnkurs i publiseringsløsningen.

Veiledning til SEBRA:

 • For å administrere roller i Sebra må du først logge inn på sebra.uib.no. Klikk på "godkjenner" under "Administrator" helt nederst i menyen til venstre. 
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord – klikk deretter "Login"
 • Velg "Områder" fra menyen til venstre. Velg det området du skal tildele roller for ved å velge fra områder som du har rettighet til å administrere i SEBRA
 • Etter at du har valgt område som du ønsker å gjøre tilgangsendringer for, kommer du til en ny side med oversikt over brukere. Her får du flere valgmuligheter.
 • I listen øverst på siden finner du en oversikt over brukere som har tilgang på området i dag.

 

Gi redigeringstilgang til en bruker:

 • Bla ned til "Legg brukere til rollelisten / visningslisten". 

 • Skriv inn brukernavn i feltet som heter "Ny medlem".

 • Trykk så på "Legg brukere til rollelisten".

​​​Brukeren har nå blitt lagt til i listen over brukere med redigeringstilgang. NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

 

Fjern redigeringstilgang til en bruker:
Dersom en bruker ikke skal ha redigeringstilgang på et område lenger, kan du gjøre det her. I listen på toppen av siden, med oversikt over brukere som har redigeringstilgang, kan man trykke på knappen ""Fjern fra gruppen", som er tilgjengelig lengst til høyre. Trykk på denne knappen og deretter på "oppdater". Da vil ikke lenger brukeren ha tilgang til å redigere på området. NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

 

Husk alltid å trykke "Logge av" når du er ferdig å jobbe i SEBRA

Visning av personer i ansattlister

Nye ansatte som skal vises i ansattlistene på uib.no
Når man får nye ansatte, får disse en konto til alle it-systemer via IT-avdelingens kontoadministrasjonssystem - SEBRA. En godkjenner i Sebra kan styre hvilke ansatte som er tilknyttet enheten, og om disse skal vises på uib.no.

Slik går SEBRA-godkjenner fram:

1) Logg inn her: https://sebra.uib.no/sebra/Godkjenner/godkjenner_login
2) Gå inn under "Person og familieinformasjon" (under ADMINISTRER) i menyen til venstre og kryss av i feltet "Vises på eksternweb".

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

sebra_visespaEW.png

En person som er tilknyttet et sted og har denne avkrysningen, vil automatisk bli listet som ansatt ved enheten. Dette kan man også se i SEBBRA ved å gå inn på "Områder" (under ADMINISTRER) i menyen til venstre, velg aktuell enhet og sjekk listen under "VISNINGER" litt lengre ned på siden.

 

Å fjerne visningen av en ansatt på uib.no
Når noen slutter, må man passe på å fjerne kryss på vedkommende BEGGE DISSE STEDENE. Slik går du fram i Sebra:

1. Logg inn som Sebragodkjenner
2. Velg "Personinformasjon" i menyen til venstre (under "ADMINISTRER"), og velg deretter det aktuelle området fra rullegardinlisten
3. Fjern krysset i boksen "Eksternweb" på de personene du ønsker ikke skal vises på nett. NB! Husk å klikke på knappen nederst på siden "Oppdater skjema for stedkode xxx" når du har gjort endringene du ønsker.
4. Velg deretter "Områder" i menyen til venstre (under "ADMINISTRER"). Velg riktig institutt/enhet på oversikten over områder.
5. I listen "Visninger" (scroll litt ned for å finne denne) skal alle som listes under enheten være listet opp. Fjern krysset i boksen "Skal vises på EW" på de personene du fjernet det på i forrige trinn. Husk å klikke på "Oppdater visningslisten" nederst på siden når du har gjort endringene du ønsker.

Nå har du fjernet de personene du ønsket å fjerne fra visning på eksternweb. NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

 

Tilknytning til forskergruppe

En godkjenner i Sebra kan knytte ansatte til forskergrupper som har egne områder på uib.no. Dette vil 1) føre til at den ansatte vises i ansattlisten for forskergruppen og 2) vise tilknytning til forskningsgruppen på personsiden til den ansatte.

Sebragodkjenner logger inn i Sebra som beskrevet over og velger det området som det skal knyttes en ansatt til.

I bildet under listen over de som har rettigheter til å redigere på det aktuelle området, vises et felt for å knytte nye personer til - enten med redigeringsrettigheter (roller) eller for visning.

Legg til i Sebra

Søk opp riktig ansatt og klikk på knappen "Legg brukere til visningslisten".

Den ansatte vil nå dukke opp i ansattlisten til den aktuelle forskningsgruppen, og den ansatte vil også få opp denne forskningsgruppen på sin personside, til høyre i bildet.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.