Tilgang til områder

Dele artikler

Når du oppretter en artikkel som nyhet eller arrangement, vil den automatisk flyte "opp" til overordnet område, med mindre du krysser av for at saken ikke skal publiseres på overordnet nivå. (Les mer om flyt av artikler her). 

I tillegg til denne funksjonen, har du en fane ved siden av redigeringsfanen som heter "Del" ("Share" på engelske sider). Under denne fanen finner du en liste over områder du har tilgang til å publisere på, og ved å krysse av i boksene for de ulike områdene, kan du velge å publisere saken din til disse områdene. Her kan du også fjerne kryss hvis du ønsker at noe IKKE skal være delt med ditt område. 

del_0.jpg