Om uib.no

  • Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen forvalter systemansvaret og driftsansvar for uib.no.
  • Kommunikasjonsavdelingen skal fungere som tilrettelegger, bindeledd og kompetanseråd for Universitetets webredaktører og innholdsprodusenter. Kommunikasjonsdirektøren er ansvarlig redaktør for innholdet.
  • Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for daglig drift, opplæring og kompetansebygging, utvikling, organisering av nettverk og generell brukerstøtte.

Dersom du ønsker et eget domenenavn under uib.no, må du søke Kommunikasjonsavdelingen. Du kan lese om UiBs navnepolitikk her.

Ved behov for brukerstøtte, opprett en sak i Issuetracker eller send en epost til webred@uib.no.

Ønsker du å motta IT-meldinger, kan du melde deg på nyhetslisten her. Her vil du blant annet motta driftsmeldinger for uib.no.
Se også Release notes for www.uib.no

Norwegian